Projekt obuhvaća uređenje otvorenog dijela javnih površina i rješenje infrastrukture potrebne za funkcioniranje zgrada unutar kompleksa Benčić i pripadajućih sadržaja.

Radovi se od travnja 2019. godine izvode na površini od 15.700 m2 te su sastavni dio projekta prenamjene i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić, koji će se preuređenjem Palače šećerane u Muzej grada Rijeke, T-objekta u Gradsku knjižnicu Rijeka te izgradnjom Dječje kuće pretvoriti, sve u sklopu projekta Europske prijestolnice kulture, pretvoriti u riječki kulturni kvart.

Projekt uređenja javnih površina s obzirom na stanje u prostoru te planirane sadržaje i programe kao i novo planirane sadržaje u postojećim građevinama obuhvatio je rješenje gradnje nove infrastrukture kao i problem rješavanja viška vode koja povremeno stvara ozbiljne probleme u prostoru. Budući da se cijela zona zahvata uređenja nalazi u depresiji u odnosu na okolne ulice te zone u kojoj se nalazi potok Brajda uređenje javnih površina i gradnja nove infrastrukture veoma je složeno i zahtjeva poseban režim tijekom gradnje u smislu osiguranja od utjecaja podzemnih voda.

Projektnom dokumentacijom obuhvaćena je gradnja nove vodoopskrbe, nove odvodnje oborinskih i sanitarnih voda, elektroinstalacija, strojarskih-termotehničkih instalacija, elektrodistributivne kanalizacije. U sklopu gradnje infrastrukture predviđena je gradnja energetskih kanala, oborinskih retencijskih građevina sa prepumpnim stanicama, agregatnice, crpnih stanica sanitarne odvodnje, trafostanice.

Središnji prostor partera između zgrada uredit će se kao otvoreni prostor u funkciji javnog trga s nekoliko urbanih intervencija u obliku otoka zelenila, tematskog parka, pješačkih staza, urbane opreme.

Na dijelu partera prema Ulici Nikole Tesle urediti će se otvoreno parkiralište sa 155 parkirnih mjesta od kojih 12 za potrebe parkiranje osobama s invaliditetom.

Radove na uređenju javne površine unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić,  izvodi Zajednica ponuditelja GP KRK d.d. iz Krka i FIDAL d.o.o. iz Rijeke dok stručni i obračunski nadzor nad gradnjom vrši tvrtka Rijekaprojekt d.o.o. iz Rijeke.

Vrijednost radova iznosi 40.343.263,86 kuna bez PDV-a odnosno 50.429.079,83 kuna sa PDV-om.

Radovi će se sufinancirati od strane KD Vodovoda i kanalizacije d.o.o. iz Rijeke u dijelu vodovodne instalacije i sanitarne odvodnje.

Glavni projektant je Dario Gabrić.