Arhitektonsko-urbanističko i krajobrazno uređenje prostora na području stambenog naselja Kantrida, između dviju glavnih prometnica - Istarske ulice s južne i Ulice Marina Jakominića sa sjeverne strane.

Prostor parka koncipiran je kao cjelovita tematska sportsko-rekreativna parkovna površina. Koncepcija omogućuje uključivanje parkovne površine u čitav niz aktivnosti vezanih uz projekt Zdravih gradova (promocija i očuvanje zdravlja, edukacija, ekologija , zaštita prirode i okoliša, zdrava prehrana, ekoterapija itd.)

Kratki opis: Prostor parka koncipiran je, unatoč topografskim i urbanističkim osobitostima, kao cjelovita tematska sportsko-rekreativna parkovna površina. Posebna uloga stoga je vezana uz uzdužno i poprečno strukturiranje / oblikovanje mreže staza i stuba uz koje se razvija parkovni program pretežito namijenjen rekreativno-sportskim aktivnostima. Koncepcija omogućuje uključivanje parkovne površine u čitav niz tematsko programskih aktivnosti vezanih uz projekt Zdravih gradova (promocija i očuvanje zdravlja, edukacija, ekologija , zaštita prirode i okoliša, zdrava prehrana, ekoterapija itd.)

Arhitektonsko-urbanističko i krajobrazno uređenje gradskog parka Šparić

Arhitektonsko-urbanističko i krajobrazno uređenje gradskog parka Šparić

U sklopu parkovnog prostora smještenog uz ulicu Marina Jakominića smještaj terasiranog dječjeg igrališta predlaže se u blizini sjevernog ruba parka, odnosno, ulaza u park. Dječje je igralište zamišljeno kao integrirano i kombinirano s ciljem socijalne integracije djece s posebnim potrebama i ostale dječje populacije. Upravo stoga, predlaže se i upotreba pojedinačnih ili kombiniranih sprava koje će omogućiti istovremeno igru obje grupacije. Terasiranjem dječjeg igrališta omogućuje se suptilno diferenciranje dijelova prostora namijenjenog različitim oblicima igre. Dostup do svih površina omogućen je i osobama s posebnim potrebama bilo protukliznim rampama bilo pažljivim vođenjem staza.

Površina dječjeg igrališta prekrivena je sipinom te ispod svih sprava antitraumatskim podlogama. Dodatno, u sklopu dječjeg igrališta idejnim rješenjem predlaže se i lociranje prostora za stolni tenis. Južno od dječjeg igrališta prostire se površina travnjaka za rekreaciju i interaktivne igre uz čiji se sjeveroistočni rub predlaže formiranje stuba za razgledavanje i odmor. Dijagonalno, u nastavku prema južnom rubu ovog dijela parka uređuje se prostor namijenjen fitnessu na otvorenom. U ovom mirnijem, zasjenjenijem i introvertiranijem dijelu parka , fitness na otvorenom obuhvatio bi rekreativni i terapeutski program koji mogu koristiti starije ali i osobe s posebnim potrebama.

Dostup je omogućen sa sjeverne strane. Veza prema zapadu sa ostatkom parkovne površine omogućena je sa postojećim ali novouređenim kamenim stubama kao i novoplaniranim stubama (metalo-drvene konstrukcije) koje se direktno nastavljaju na sustav uzdužne mreže staza ovog dijela parka. U blizini ovih stuba, tj., u blizini spoja s postojećim stubama uz ulicu Silva Milenića Lovre, predlaže se postava informativno-edukacijske ploče kojom bi se informiralo korisnike parka o bioraznolikosti, odnosno, prirodnim vrijednostima koje postoje u nekim dijelovima ovog parka. Dalje prema zapadu prostor parka namijenjen je uređenju kombiniranog dječjeg igrališta sa prostorom za stolni tenis, odmorišta u obliku kamenih stuba kao i malim terasama s mediteranskim trajnicama. Prema jugozapadu prostor parka uređuje se stubama s odmorištima preko kojih je moguće ostvariti izravnu pješačku komunikaciju s plivačkim kompleksom Kantride kao i obalnim pojasom.

Vrsta projekta:  Idejni, glavni i izvedbeni projekt

Vrijednost projekta: 403.291,86 kn
Korist za građane: Park nudi mnogo sadržaja za odmor i šetnju građana:

 • multifunkcionalna šetnica i terase namijenjene odmoru, promatranju prirode i skulptura, rekreaciji i igri.
 • multimedijalni paviljon namijenjen održavanju redovitih ili povremenih događanja povezanih s promocijom kulture, zdravlja, ekologije, umjetnosti i turizma,
 • mali amfiteatar  za održavanje raznolikih manjih kulturnih priredbi i događanja uključujući i radionice na otvorenom,
 • caffe s terasom
 • sanitarni čvor
 • prostori namijenjeni postavi skulptura,
 • odmorišta,
 • integrirano dječje igralište,
 • kombinirano dječje igralište
 • fitnes sprave na otvorenom
 • prostor za interaktivne igre
 • mediteranski vrtovi kao prostori za upoznavanje mediteranskog bilja,
 • refleksološki vrt sa stazom
 • parkiralište

Trenutna faza: Idejni projekt –idejni projekt prometnice M. Jankominića je u fazi dobivanja lokacijske dozvole
Područje: Prostor planiran za park Šparić smješten je na području stambenog naselja Kantrida u dijelu Šparić. Nalazi se između dviju glavnih prometnica,  Istarske ulice s južne i Ulice Marina Jakominića sa sjeverne strane. Stambena ulica Silva Milenića Lovre spaja te dvije prometnice i serpentinasto prolazi kroz sam park. Površina parka iznosi 3,36 ha. Park tangira Istarsku ulicu u svom najjugozapadnijem dijelu neposredno uz benzinsku stanicu. S južne strane Istarske ulice nalazi se prostor novog plivačkog kompleksa Kantrida, koji je u fazi gradnje. Područje novoplaniranog parka nepravilnog je oblika ne samo zbog svoje topografije već iz razloga što su godinama malo po malo nestajale zelene površine u korist stambene izgradnje. Načelno se sastoji iz dva dijela koja su povezana uskim, strmim kamenim stepenicama zbog velike razlike u terenu. Oba dijela su zbog svoje konfiguracije u većem padu.

MO: Brajda