Prijedlog uređenja zone ispod S zavoja

Grad Rijeka je 2016. godine pokrenuo izradu projektne dokumentacije za realizaciju projekta Obalna šetnica s plažama – zapad, a zbog složenosti prostornih i vlasničkih odnosa, projekt je podijeljen u više dionica.

Kapitalnim projektom Grada Rijeke Obalna šetnica s plažama – zapad obnovit će se i izgraditi obalna šetnica na cijelom potezu od Preluka do Brodogradilišta 3. maj, odnosno Lučice Brgudi. Buduća šetnica ukupne dužine gotovo 5,8 km, povezat će postojeće i novouređene plaže te postojeće i planirane sportske, rekreativne i turističke sadržaje smještene duž zapadne obale grada.

Dionica A je obuhvaća rekonstrukciju postojećeg Šetališta Milića Jardasa, od plaže nazvane „S zavoj“ do hotelskog kompleksa Costabella. Dionica B obuhvaća nastavak dionice A do plaže Bivio, a dionica C obuhvaća trasu obalne šetnice od plaže Bivio do plaže Ploče u podnožju kompleksa Bazena, gdje se nadovezuje na već izvedenu dionicu obalne šetnice.

Dionica B obuhvaća nastavak dionice A do plaže Bivio

Dionica B, Zona 7 – nastavak obalne šetnice od hotelskog kompleksa Costabella do plaže Bivio

Do danas je izrađena kompletna projektna dokumentacija, izdana je građevinska dozvola za rekonstrukciju dionice A, lokacijska dozvola za izgradnju dionice B, dok je za dionicu C izrađeno idejno rješenje.

U svibnju 2021. godine obnovljen dio dionice A, ispod Hotelskog Resorta Hilton Costabella.

U okviru projekta Obalna šetnica s plažama – zapad, izrađena je i projektna dokumentacija za proširenje plaže Kostanj za čiju je rekonstrukciju izdana i građevinska dozvola.

Za realizaciju nastavka šetnice do plaže Bivio, u tijeku je rješavanje imovinskih odnosa s vlasnicima zemljišta, što se pokazalo vrlo složenim.

Što se tiče realizacije projektiranih zahvata, s obzirom na površinu koja je obuhvaćena projektima, a koja uključuje i površine za odmor i rekreaciju djece i odraslih te kompletnu infrastrukturu u, vrijednost investicije za obje dionice, prema projektantskim cijenama, procijenjena je na iznos od 45,000.000,00 kn.

Ideja Riječkih šetnica polazi od namjere povezivanja krajnje jugoistočne i krajnje sjeverozapadne točke gradskog područja, tj. omogućavanja pješačkog pohoda od Plumbuma na istočnom dijelu grada Rijeke, do Bivia, odnosno Preluka na zapadnom dijelu grada.