Glavni plan prometnog razvoja temeljni je strateški dokument dugoročnog razvoja prometa na području funkcionalne regije Sjeverni Jadran.

Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran je projekt izrade istoimenog strateškog dokumenta s ciljem postizanja učinkovitog i održivog prometnog sustava sukladno potrebama stanovnika i gospodarstva na prostoru funkcionalne regije Sjeverni Jadran koja obuhvaća Primorsko-goransku, Istarsku i Ličko-senjsku županiju.

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 9.422.825,00 kn pri čemu su 7.990.555,60 kn (84,80%) bespovratna europska sredstva iz Kohezijskog fonda dodijeljena sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Vodeći partner na projektu je Primorsko-goranska županija, a ostali projektni partneri su Istarska i Ličko-senjska županija. Grad Rijeka sudjelovao je u procesu izrade plana kao jedan od najznačajnijih dionika obzirom na to da je Rijeka prometno i gospodarsko žarište ove funkcionalne regije, te je bio uključen je u izradu plana putem svojih stručnih predstavnika.

Projekt se provodio u razdoblju od 01. ožujka 2017. do 31. prosinca 2018. godine.

Rezultat projekta je temeljni strateški dokument koji sadrži ciljeve i mjere razvoja prometnog sustava u skladu s prostornim mogućnostima, zahtjevima gospodarstva i potrebama stanovništva na području funkcionalne regije Sjeverni Jadran.

Za urbano područje grada Rijeke izrađen je separat s pokazateljima postojećeg stanja i planiranog razvoja.

Plan je dostupan na linku na web stranici Primorsko-goranske županije.