Novi ciklus jačanja sustava javnog gradskog prijevoza uključuje nabavku 54 autobusa, čime se starost voznog parka Autotroleja smanjuje na prosječno šest godina.

Predstavljanje 10 autobusa na stlačeni prirodni plin

Tijekom novog ciklusa jačanja sustava javnog prijevoza koji na području Rijeke i riječkog prstena obavlja Autotrolej, od 2018. do 2021. godine nabavljena su 54 nova autobusa.

U sklopu tog ciklusa, u Rijeci i riječkom prstenu nabavljena su nova vozila vrijedna 129,5 milijuna kuna, a prosječna starost voznog parka sa 11 godina, koliko je iznosila na početku ciklusa, nakon nabavke iznosi samo 6 godina.

Nova 54 autobusa nabavljaju se uz pomoć sredstava iz fondova Europske unije. Nabavkom novih vozila osiguran je veći standard prijevoza za putnike, smanjuju se operativni troškovi, povećava sigurnost prometa, smanjuju emisije štetnih plinova i zagađenja zraka te prilagođavanje EU standardima, a jedan od ciljeva je i povećanje broja putnika u javnom prijevozu u odnosu na osobna vozila.

Prva 22 nova autobusa nabavljena 2019. godine

Tako je 2019. godine nabavljeno novih 22 autobusa, vrijednih 48,5 milijuna kuna. Nabavljeno je devet solo niskopodnih autobusa marke MAN, koji se zahvaljujući svojim tehničkim karakteristikama mogu koristiti kako u gradskom tako i u prigradskom prijevozu.

Nabavljena su i četiri gradska niskopodna zglobna autobusa marke MAN, koja kao pogonsko gorivo koriste dizel gorivo te devet prigradskih solo autobusa marke Iveco, koji kao pogonsko gorivo koriste dizel gorivo.

Sva nabavljena vozila zadovoljavaju stroge standarde EURO 6 norme ispušnih plinova.

Od ukupne vrijednosti autobusa, 38 milijuna kuna bespovratnih sredstava je osigurano temeljem natječaja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za dodjelu sredstava iz EU fondova, a ostatak sredstava financirali su državni proračun i KD Autotrolej. Bespovratna sredstva u visini od 38 milijuna kuna osigurana su iz Kohezijskog fonda, putem Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.”.

Novih 32 autobusa nabavljeno putem Urbane aglomeracije Rijeka

U 2021. godini isporučeno je novih 32 autobusa. Nabavljeno je 5 solo prigradskih autobusa, 7 zglobnih niskopodnih autobusa te 10 minibus vozila, koji će kao pogonsko gorivo koristiti dizel.

Nabavljeno je i 10 solo niskopodnih gradskih autobusa koji će kao pogonsko gorivo koriste stlačeni prirodni plin.

Novi autobusi vrijedni su 81 milijun kuna, od čega bespovratna EU sredstva čine 54,5 milijuna kuna, a ostatak sredstava osigurali su KD Autotrolej, Grad Rijeka i Rijeka promet. Sredstva su osigurana iz Kohezijskog fonda putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Bespovratna sredstva su dobivena u kroz mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam), koji Grad Rijeka može koristiti kao dio Urbane aglomeracije Rijeka, jedne od odabranih urbanih aglomeracija u Hrvatskoj.

Autotrolej je za gotovo 74 milijuna kuna posljednjih godina nabavio i 40 novih autobusa koji kao pogonsko gorivo koriste stlačeni prirodni plin.

Utorak, 26. srpanj 2022.

Autotrolej predstavio 23 nova autobusa

Na autobusnom terminalu na Delti predstavljeno je 23 od ukupno 37 novih autobusa koje je KD Autotrolej nabavio putem EU projekta „Nabava novih autobusa za Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. II“.

Više informacija

Utorak, 11. svibanj 2021.

Predstavljeno pet novih Autotrolejevih prigradskih autobusa

Na trgu 111. brigade Hrvatske vojske predstavljeno je posljednjih 5 od ukupno 32 nova autobusa KD Autotrolej nabavljenih u sklopu projekta „Jačanje sustava javnog prijevoza” za koji su sredstva osigurana putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka.

Više informacija