Studija predlaže mrežu željezničkog čvora Rijeka s uključivanjem gradskog i prigradskog prometa i spojem na lučki sustav na širem području, kao i na otok Krk, koji treba u sklopu cjelokupnog sustava redefinirati

Kratki opis: Sadržaj studije odnosi na se na iznalaženje i provjeru prostorno prometnih rješenja za slijedeće elemente: Prometno značenje Rijeke kao jadranske metropole i sjecišta prometnih tokova Europe

Vrsta projekta: Prostorno prometna studija

prostorno-i-prometna-studija-primorsko-goranske-zupanije-i-grada-rijeke

Prostorno i prometna studija Primorsko Goranske županije i Grada Rijeke

Studija treba predložiti mrežu željezničkog čvora Rijeka s uključivanjem gradskog i prigradskog prometa i spojem na lučki sustav na širem području, kao i na otok Krk, koji treba u sklopu cjelokupnog sustava redefinirati.

  • U studiji je potrebno razraditi priključivanje nove nizinske željezničke pruge Zagreb-Rijeka na postojeće i nove željezničke kapacitete u željezničkom čvoru Rijeka odnosno veze novoga kolodvora Krasica s Rijekom, Škrljevom, Ivanima, Bakrom, otokom Krkom, Matuljima, novim tunelom prema Istri te nastavno prema Sloveniji i Italiji.
  • Predložiti dinamički plan izgradnje i rekonstrukcije cestovnih i željezničkih prometnica, čvorišta i objekata. Uskladiti razvoj ovih vidova prometne ponude s razvojem ponude riječke luke, zračne luke Rijeka – Krk i cjevovodnih terminala.
  • U prometnom rješenju treba valorizirati prijedlog intermodalnog transportnog centra, tj. terminalu za kombinirani prijevoz, s njegovim utjecajem na cestovni, željeznički i lučki sustav.
  • Predložiti, temeljem provedenih analiza postojećeg stanja te prognoze prometnih rješenja, potrebne izmjene prostorno-planske dokumentacije.
  • Predložiti modele financiranja za realizaciju dinamičkog plana izgradnje i rekonstrukcije cestovnih i željezničkih prometnica, čvorišta i objekata.
  • Predložiti odgovarajuće institucionalne / zakonske instrumente za realizaciju dinamičkog plana izgradnje i rekonstrukcije cestovnih i željezničkih prometnica, čvorišta i objekata.

Elementi koji su od posebnog značaja za Grad Rijeku koji će biti rješavani kroz predmetnu Studiju su:

definiranje i osiguravanje preduvjeta za reorganizaciju javnog gradskog prijevoza,

  • redefiniranje koridora željezničke pruge velikih učinkovitosti na području grada,
  • utvrđivanje trase vanjske obilaznice i u tom kontekstu redefiniranje karaktera postojeće obilaznice i čvorišta; studija treba predložiti i opravdati novu trasu obilazne autoceste oko Rijeke s obzirom da je postojeća zaobilaznica postala gradskom prometnicom,
  • redefiniranje lučkih prostora na prostoru grada uz utvrđivanje prioritetne realizacije spojne državne ceste do novog terminala na Zagrebačkoj obali.

Vrijednost projekta: 8.350.000,00 kn + PDV, Grad Rijeka sufinancira studiju u iznosu od 10%
Trenutna faza: projekt završen

Područje: prometno planiranje