Riječka Atletska dvorana na Kantridi dom je riječkih atletičara, ali i mjesto za treninge i rekreaciju u raznim drugim sportovima.

Polivalentna sportska dvorana prvenstveno je namijenjena pripremi, odnosno treningu atletskih ekipa i organizaciji dvoranskih sportskih natjecanja u atletici, ali i odvijanju ostalih sportskih i rekreativnih aktivnosti poput rukometa, košarke, tenisa, sportskog penjanja, aerobika, plesa i dr.

Investicija u izgradnju ovog objekta iznosi 38,5 milijuna kuna

Kompleks se sastoji od:

 • atletske dvorane s pomičnim tribinama,
 • penjačke stijene,
 • upravne zgrade,
 • “toplog” mosta,
 • fitness dvorane
 • caffe bara
 • javnog stubišta uz objekt

Na glavnom parteru dvorane obloženom elastičnom tartan atletskom oblogom nalaze se površine za trkačke, skakačke i bacačke atletske discipline. Tu je osam trkačkih staza duljine 60 m, površine za discipline troskoka i skoka u dalj i skoka u vis te površine za vježbanje discipline skoka s motkom i bacačkih disciplina.

Na sjevernoj strani dvorane nalazi se galerija s teleskopskim tribinama kapaciteta 330 mjesta uz dodatnih 80 stajaćih mjesta, kao i prostori za ulaz posjetitelja, odnosno publike sa sanitarnim čvorovima.

Iznad glavnog partera smještene su dvije manje dvorane namijenjene vježbanju aerobika i plesa, a u jednom djelu nalazi se i vježbaonica sportskih penjača s umjetnom stijenom sa 17 pravaca visine 12 metara, što je čini najvećom umjetnom stijenom u zatvorenim prostorima u Hrvatskoj.

Ulaz atletičara u dvoranu omogućen je tzv. “toplom vezom”, odnosno spojnim mostom iz upravne zgrade atletskog kluba, koji sa dvoranom čini funkcionalnu cjelinu. U upravnoj zgradi uređene su svlačionice atletičara i to četiri veće svlačionice za sportaše i jedna manja svlačionica za sportskog trenera.  U djelu upravne zgrade nalaze se uredi i prostorija za sastanke, a poseban dio osiguran je za caffe bar s otvorenom terasom i pogledom na more.

U suterenskim etažama dvorane smješteni su dodatni prostori namijenjeni sportašima i drugim korisnicima. Tako se u II. suterenskoj etaži, nalaze ulazi, zasebna svlačionica sportskih penjača te prostor dvorane fitnessa s pratećim sadržajima. U I. suterenskoj etaži smještene su dodatne četiri sportske svlačionice u funkciji sportaša i rekreativaca.

Dvorana je izvedena tako da je mogu koristiti i sportaši s invaliditetom, budući da je postoji dizalo i rampe za olakšano savladavanje visinskih razlika, zasebna svlačionica, prilagođeni sanitarni čvorovi te zasebna parkirna mjesta.

Između građevine atletske dvorane i atletskog kluba izgrađeno je novo javno stubište između Istarske ulice i ulice Portić.

Atletska dvorane je oblikovana sa završnom ventiliranom pročeljnom oblogom od modularnih ploča različitih obložnih materijala otpornih na vanjske uvjete. Krov građevine je lagano zaobljen, djelom pokriven kamenim oblucima, a dijelom pokriven keramičkim pločama većeg formata. Odabirom oblutaka i keramike kao završnog krovnog pokrova nastojao se postići vizualni efekt mreškanja i svjetlucanje morske površine u otvorenoj vizuri koja se preko krova građevine otvara s Istarske ulice prema Riječkom zaljevu.

Radovi na gradnji su započeli krajem 2008. godine, a dovršeni su u svibnju 2010.

Atletska dvorana u brojkama

Sportske površine netto:

 • glavno vježbalište       2.174 m²
 • prostor za rekreaciju    192 m²
 • dvorana za sportsko penjanje  57 m²

Površine ostalih objekata:

 • upravna zgrada/atletski klub  382 m²
 • spojni most/topla veza 74 m²
 • caffe bar + terasa 100m² + 53 m²
 • fitness 135 m²
 • javno stubište 398 m²

Ukupan broj svlačionica:

 • svlačionice za atletičare (4 površine veličine 30m²)  120m²
 • svlačionica trenera       10 m²
 • svlačionice za ostale korisnike (4 površine veličine 45 m²) 180 m²
 • svlačionica za sportske penjače       34 m²
 • svlačionica za osobe s invaliditetom 17 m²