Subpages list

Gradski vijećnici

Gradsko vijeće ima 32 člana koji dolaze iz različitih stranaka i stranačkih koalicija ovisno o rezultatima lokalnih izbora. Vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.

Više informacija

Kontakti Gradskog vijeća

Gradsko vijeće ima predsjednicu i dva potpredsjednika. Predsjednica Gradskog vijeća dostupna je putem e-maila, odnosno telefona. Vijećnike se može kontaktirati putem kontakata objavljenih na njihovoj web stranici.

Više informacija

Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice se održavaju u pravilu jednom mjesečno. Najava, dnevni red i svi materijali objavljuju se u pravilu 8 dana prije sjednice. Nakon sjednice ovdje su dostupni još i zaključci, zapisnik, izvještaj te video snimka.

Više informacija

Vijećnička pitanja

Pitanja i odgovori na pitanja koja su vijećnici postavili tijekom sjednice ili između dviju sjednica, a na koja je zatražen pisani odgovor ili se gradonačelnik obvezao dostaviti pisani odgovor.

Više informacija

Javnost rada Gradskog vijeća

Sjednicama Vijeća mogu prisustvovati predstavnici medija i građani. Osim toga Sjednice se prenose uživo na gradskom web portalu. Uvid u arhivsku dokumentaciju i građu omogućen je na zahtjev.

Više informacija

Djelokrug i Poslovnik rada

Gradsko vijeće kao predstavničko tijelo donosi odluke i akte u okviru nadležnosti jedinice lokalne samouprave, i to većinom glasova svojih članova. Njegov je rad propisan Poslovnikom.

Više informacija