Stranačka zastupljenost u Gradskom vijeću, klubovi članova vijeća, vijećnici kojima mandat miruje ili je prestao, statistički podaci o Vijeću.

Predsjednica:

 • Ana Trošelj – Primorsko goranski savez (PGS)

Potpredsjednici:

 • Josip Ostrogović – Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)
 • Željko Jovanović – Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP), iz reda pripadnika nacionalnih manjina


Članovi:

Akcija mladih (AM):

 • Vedran Vivoda

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ):

 • Adrijano Rogić
 • Danijel Imgrund
 • Stipo Karaula
 • Štefica Jagić Rađa
 • Valter Štefan

Hrvatska stranka umirovljenika (HSU):

 • Ljiljana Cvjetović

Istarski demokratski sabor (IDS) 

 • Tajana Masovičić

Most:

 • Aleksandar-Saša Milaković (Nestranački)
 • Marijan Šegota
 • Petra Mandić
 • Sabina Marov

Možemo! – politička platforma – Možemo!

 • Iva Davorija
 • Nebojša Zelič

Nezavisni:

 • Davor Štimac
 • Iva Rinčić
 • Marin Račić
 • Maša Magzan

Primorsko goranski savez (PGS):

 • Nikola Ivaniš
 • Tea Mičić Badurina

Samostalna demokratska srpska stranka – SDSS:

 • Mile Opačić

Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP):

 • Danijela Bradamante
 • Marin Barać
 • Ivana Prica
 • Kristian Čarapić
 • Nadja Poropat
 • Petra Karanikić
 • Petar Petrinić

Unija Kvarnera – UNIJA

 • Robert Salečić