U djelokrugu su Odbora za gospodarstvo i razvoj Grada Rijeke poslovi koji se odnose na strategiju gospodarskog razvoja Grada Rijeke, razvoj poduzetništva, investicijska ulaganja od značaja za Grad Rijeku i osiguravanje uvjeta za nova ulaganja te unapređenje gospodarskih odnosa s inozemstvom.

Sastav Odbora:

  • Nikola Ivaniš, predsjednik
  • Bruno Pavlović, potpredsjednik
  • Neda Eleta-Barišić, članica
  • Ana Marković, članica
  • Saša Jurešić, član
  • Ivan Mencer, član
  • Vedran Jakominić, član


Kontakti Odbora:

Tajnica Odbora:
Neda Suvajac
Tel: +385 51 209 942
E-mail: neda.suvajac@rijeka.hr

Referentica za pripremu sjednica Odbora
Ines Pece
Telefon:  051 209 541
Telefaks:  051 209 537
E-mail: ines.pece@rijeka.hr