Odbor za proračun i financije razmatra sustav financiranja javnih potreba u Gradu Rijeci, razmatra prijedlog proračuna, odluku o izvršavanju proračuna i izvješća o izvršenju proračuna Grada Rijeke, razmatra druga pitanja proračuna i financija Grada Rijeke, obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Gradskog vijeća.

Sastav Odbora:

  • Tajana Masovčić, predsjednica
  • Danijel Imgrund, potpredsjednik
  • Boris Marinac, član
  • Helena Pehovac Baričević, članica
  • Stjepan Gadžo, član

Kontakti Odbora:

Tajnik Odbora:
Vladan Mekterović
Telefon: 051 209 239
E-mail: vladan.mekterovic@rijeka.hr

Referentica za pripremu sjednica Odbora:
Daniela Pešov
Telefon:  051 209 694
Telefaks:  051 209 537
E-mail: danijela.pesov@rijeka.hr