Odbor za urbanizam i prostorno uređenje razmatra i predlaže elemente politike prostornog uređenja Grada Rijeke, razmatra i predlaže provođenje urbanističke politike Grada Rijeke, razmatra pitanja koja se odnose na prostorno planiranje i zaštitu graditeljske baštine, zaštitu prostornih resursa i usklađivanje prostornog razvoja te rješenja zaštite i promicanja zaštite okoliša, obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Gradskog vijeća.

U Odbor za urbanizam i prostorno uređenje izabrani su:

  • dr.sc. Aleksandar Bulog za predsjednika
  • Boris Kelemen za potpredsjednika
  • Igor Buratović za člana
  • Damir Jelić za člana
  • Zdravko Vodopić za člana

Kontakti Odbora:

Tajnica Odbora:
Sonja Oštarić 
Tel: 051 209 280
E-mail: sonja.ostaric@rijeka.hr

Referent za pripremu sjednica Odbora
Daniela Pešov
Telefon:  051 209 694
Telefaks: 051 209 537
E-mail: danijela.pesov@rijeka.hr