Odbor za urbanizam i prostorno uređenje razmatra i predlaže elemente politike prostornog uređenja Grada Rijeke, razmatra i predlaže provođenje urbanističke politike Grada Rijeke, razmatra pitanja koja se odnose na prostorno planiranje i zaštitu graditeljske baštine, zaštitu prostornih resursa i usklađivanje prostornog razvoja te rješenja zaštite i promicanja zaštite okoliša, obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Gradskog vijeća.

Sastav Odbora:

  • Adrijan Rogić, predsjednik
  • Marin Račić, potpredsjednik
  • Marin Barać, član
  • Željko Boros, član
  • Sandro Vizler, član.

Kontakti Odbora:

Tajnica Odbora:
Sonja Oštarić 
Tel: 051 209 280
E-mail: sonja.ostaric@rijeka.hr

Referentica za pripremu sjednica Odbora
Daniela Pešov
Telefon:  051 209 694
Telefaks: 051 209 537
E-mail: danijela.pesov@rijeka.hr