Stranačka zastupljenost u Gradskom vijeću, klubovi članova vijeća, vijećnici kojima mandat miruje ili je prestao, statistički podaci o Vijeću.

 

Predsjednik:

 • Tihomir Čordašev – Akcija mladih (AM)

Potpredsjednici:

 • Oskar Skerbec – Istarski demokratski sabor (IDS)
 • Kristjan Staničić – Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)


Članovi:

Akcija mladih (AM):

 • Andrej Briščik
 • Tea Opačić

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ):

 • Damir Popov
 • Dobrica Rončević
 • Filipa Capan
 • Ivona Milinović
 • Josip Ostrogović
 • Lucian Vukelić

Hrvatska narodna stranka (HNS):

 • Andrej Poropat
 • Juraj Bukša
 • Morana Jokić

Hrvatska stranka umirovljenika (HSU):

 • Ljiljana Cvjetović
 • Mate Tomljanović

Hrvatski laburisti – stranka rada:

 • Vedran Sabljak


Lista za Rijeku (RI)
:

 • Danko Švorinić
 • Predrag Miletić

Most nezavisnih lista (MOST):

 • Petra Mandić
 • Zvonimir Peranić

Nezavisni:

 • Josip Kukuljan
 • Marinko Koljanin

Nezavisna lista Bura (BURA)

 • Hrvoje Burić

Primorsko goranski savez (PGS):

 • Ana Trošelj
 • Koraljko Pasarić
 • Tea Mičić Badurina

Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS):

 • Mile Opačić

Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP):

 • dr.sc. Aleksandar Bulog
 • Duško Milovanović
 • Čedomir Salević
 • dr.sc. Petra Karanikić
 • Sandra Krpan
 • Tamara Martinčić
 • Vojko Braut

Živi zid:

 • Veljko Balaban
 • Mirjana Jukić