ČLANOVI GRADSKOG VIJEĆA KOJIMA MANDAT MIRUJE

 • mr. sc. Vojko Obersnel (zamjenik Duško Milovanović)
  mr.sc. Vojko Obersnel izabran je i za Gradonačelnika Grada Rijeke te mu temeljem odredbe članka 89. stavka 1. i članka 90. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12), mandat u Gradskom vijeću Grada Rijeke miruje po sili zakona.
 • Marko Filipović (zamjenik Aleksandar Bulog)
  Marko Filipović izabran je i za zamjenika Gradonačelnika Grada Rijeke te mu temeljem odredbe članka 89. stavka 1. i članka 90. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12), mandat u Gradskom vijeću Grada Rijeke miruje po sili zakona.
 • Vuk Prica (zamjenik Čedomir Salević)
  Pripadnost političkoj stranci:
  Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP)Izabran s kandidacijske liste:
  SDP-PGS-HSU-IDS-LABURISTI-SDSS-HSSMandat člana Gradskog vijeća miruje iz osobnih razloga na temelju podnesenog zahtjeva 14. lipnja 2017. godine.
 • Lucian Vukelić (zamjenik Ivan Mencer)
  Pripadnost političkoj stranci:
  Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)
  Izabran s kandidacijske liste:  HDZ
  Mandat člana Gradskog vijeća miruje zbog obnašanja nespojive dužnosti.