Councillors

Vijećnici prema stranačkoj pripadnosti

Vijećnici prema kandidacijskoj listi

SDP-PGS-HSU-IDS-LABURISTI-SDSS-HSS