KLUBOVI ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA  GRADA RIJEKE

I. Klub SDP – LABURISTI – SDSS

UKUPNO – 9 članova – 10. 7. 2017.

 1. SANDRA KRPAN – predsjednica (SDP – 7 članova)
 2. sc. PETRA KARANIKIĆ
 3. ČEDOMIR SALEVIĆ
 4. TAMARA MARTINČIĆ
 5. VOJKO BRAUT
 6. DUŠKO MILOVANOVIĆ
 7. sc. ALEKSANDAR BULOG
 8. VEDRAN SABLJAK (LABURISTI – 1 član)
 9. MILE OPAČIĆ (SDSS – 1 član)


II.
Klub HDZ

UKUPNO – 7 članova – 11. 7. 2017.

 1. mr.sc. KRISTJAN STANIČIĆ – predsjednik
 2. IVONA MILINOVIĆ
 3. LUCIAN VUKELIĆ
 4. FILIPA CAPAN
 5. JOSIP OSTROGOVIĆ
 6. DAMIR POPOV
 7. DOBRICA RONČEVIĆ

III. Klub HSU – IDS

UKUPNO – 3 člana – 12. 7. 2017.

 1. MATE TOMLJANOVIĆ – predsjednik  (HSU – 2 člana)
 2. LJILJANA CVJETOVIĆ
 3. OSKAR SKERBEC (IDS – 1 član)


IV.
Klub PGS

UKUPNO – 3 člana – 12. 7. 2017.

 1. ANA TROŠELJ – predsjednica 
 2. KORALJKO PASARIĆ
 3. TEA MIČIĆ BADURINA


V.
Klub HNS

UKUPNO – 3 člana – 10. 7. 2017.

 1. JURAJ BUKŠA  – predsjednik
 2. ANDREJ POROPAT
 3. MORANA JOKIĆ


VI. K
lub AKCIJE MLADIH i ŽIVOG ZIDA

UKUPNO – 5 članova– 14. 7. 2017.

 1. ANDREJ BRIŠČIK – predsjednik
 2. TIHOMIR ČORDAŠEV
 3. TEA OPAČIĆ
 4. VELJKO BALABAN
 5. MIRJANA JUKIĆ