KLUBOVI ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA  GRADA RIJEKE

I. Klub SDP – LABURISTI – SDSS

Ukupno – 9 članova 

 1. Sandra Krpan – predsjednica (SDP – 7 članova)
 2. dr. sc. Petra Karanikić
 3. Vuk Prica
 4. Tamara Martinčić
 5. Vojko Braut
 6. Duško Milovanović
 7. dr. sc. Aleksandar Bulog
 8. Vedran Sabljak (Laburisti – 1 član)
 9. Mile Opačić (SDSS – 1 član)

II. Klub HDZ

Ukupno – 6 članova

 1. Josip Ostrogović – predsjednik
 2. dr.sc. Ivan Mencer
 3. Filipa Capan
 4. mr.sc. Kristjan Staničić
 5. Damir Popov
 6. Dobrica Rončević

III.  Klub HSU – IDS

Ukupno – 3 člana 

 1. Oskar Skerbec predsjednik (IDS – 1 član)
 2. Ljiljana Cvjetović–   (HSU – 2 člana)
 3. Mate Tomljanović 

IV.  Klub PGS

Ukupno – 3 člana 

 1. Ana Trošelj – predsjednica 
 2. Koraljko Pasarić
 3. Tea Mičić Badurina

V.  Klub HNS

Ukupno – 3 člana

 1. Morana Jokić– predsjednica
 2. Andrej Poropat
 3. Sandro Vizler

VI. Klub AM 

Ukupno – 5 članova 

 1. Tihomir Čordašev– predsjednik 
 2. Andrej Briščik – zamjenik predsjednika
 3. Anet Trope
 4. Vedran Vivoda
 5. Veljko Balaban


VII. Klub Liste za Rijeku

Ukupno – 3 člana

 1. mr.sc. Zvonimir Peranić – predsjednik
 2. Predrag Miletić– zamjenik predsjednika
 3. Danko Švorinić