Natječaji

24.09.2015. u 00:00

Usluga stručnog i obračunskog nadzora i koordinatora II zaštite na radu nad izgradnjom stambenih ulica OU8A-faza 1 i 2, OU9, OUVIA-faza 1, OUVIB-faza 1 i 2 i kolno pješačkog prilaza i pješačke površine PP10 – faza 1 sa komunalnom infrastrukturom na Martinkovcu u Rijeci

05.06.2015. u 00:00

Izgradnja stambenih ulica OU8A-faza 1 i 2, OU9, OUVIA-faza 1, OUVIB-faza 1 i 2 i kolno pješačkog prilaza i pješačke površine PP10 – faza 1 sa komunalnom infrastrukturom na Martinkovcu u Rijeci