Grad Rijeka svake godine dodjeljuje javna priznanja zaslužnim pojedincima i institucijama

Radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled grada Rijeke iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti, Grad Rijeka dodjeljuje javna priznanja.

Javna priznanja Grada Rijeke su:

  • Nagrada Grada Rijeke za životno djelo,
  • Zlatna plaketa “Grb Grada Rijeke”,
  • Godišnja nagrada Grada Rijeke,
  • Počasni građanin Grada Rijeke.

Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Rijeke donosi Gradsko vijeće Grada Rijeke na temelju prijedloga Odbora za javna priznanja Grada Rijeke. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke podnose se Odboru za javna priznanja na temelju javnog poziva kojeg Odbor za javna priznanja raspisuje u lokalnom javnom glasilu i na web stranici Grada Rijeke najkasnije do kraja siječnja tekuće godine. Tekst javnog poziva sadrži uvjete za dodjelu javnih priznanja, podatke o dokumentaciji koju je potrebno priložiti uz prijedlog i rokove za podnošenje prijedloga.

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Rijeke za životno djelo, Zlatne plakete “Grb Grada Rijeke” i Godišnje nagrade Grada Rijeke imaju građani grada Rijeke, domaće pravne osobe i gradonačelnik Grada Rijeke. Pravo podnošenja prijedloga za proglašenje Počasnim građaninom Grada Rijeke ima gradonačelnik Grada Rijeke i članovi Gradskog vijeća.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Grada Rijeke podnosi se u pisanom obliku. Postupak, uvjeti i način dodjele javnih priznanja Grada Rijeke određeni su Odlukom o javnim priznanjima Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije 14/13 i Službene novine Grada Rijeke 6/23).