Molimo kandidate da svoje prijave dostavljaju isključivo po objavi konkretnog oglasa.

Trenutno nema otvorenih oglasa za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.