Molimo kandidate da svoje prijave dostavljaju isključivo po objavi konkretnog oglasa. Informacije u svezi natječaja i oglasa za zapošljavanje mogu se dobiti u Direkciji općih i kadrovskih poslova na telefone: 209-475  209-474 i 209-482.

Natječaji