Molimo kandidate da svoje prijave dostavljaju isključivo po objavi konkretnog oglasa. Informacije u svezi natječaja i oglasa za zapošljavanje mogu se dobiti u Službi kadrovskih poslova i pisarnica na telefon: 209-475 i 209-474.

Natječaji

12.12.2019. u 00:00

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Viši referent za komunalne objekte i elektroinstalacije – OGU za komunalni sustav

Natječaj vrijedi od 11.12.2019. do 19.12.2019.

12.12.2019. u 00:00

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Referent 1 za odnose s javnošću – Ured Grada

Natječaj vrijedi od 11.12.2019. do 19.12.2019.