Molimo kandidate da svoje prijave dostavljaju isključivo po objavi konkretnog oglasa. Informacije u svezi natječaja i oglasa za zapošljavanje mogu se dobiti u Službi kadrovskih poslova i pisarnica na telefon: 209-475 i 209-474.

Natječaji

18.02.2019. u 00:00

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Referent 1 prometni redar – OGU za komunalni sustav

Natječaj vrijedi od 15.2.2019. do 25.2.2019.

07.02.2019. u 00:00

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Referent 2 za administrativne poslove – Ured Grada

Natječaj vrijedi od 6.2.2019. do 14.2.2019.

07.02.2019. u 00:00

Natječaj za prijam u službu Vježbenika, na određeno vrijeme – Ured Grada

Natječaj vrijedi od 6.2.2019. do 14.2.2019.

04.02.2019. u 00:00

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme, na radno mjesto Viši stručni suradnik 2 – administrator vijesti i društvenih mreža – Ured Grada

Oglas vrijedi od 4. 2. 2019. do 12. 2 2019.