Natječaji

19.04.2019. u 00:00

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 1 za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara – OGU za kulturu

Natječaj otvoren do 23.05.2019. u 08:00
19.04.2019. u 00:00

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 1 za poticanje i razvoj poduzetništva – OGU za poduzetništvo

Natječaj otvoren do 28.05.2019. u 12:00
19.04.2019. u 00:00

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 2 za poticanje i razvoj poduzetništva – OGU za poduzetništvo

Natječaj otvoren do 28.05.2019. u 12:00