Prioriteti i mjere prvog strateškog cilja

Razvoj Riječkoga prometnog pravca

 • Izgradnja prometne infrastrukture
 • Integralno upravljanje Riječkim prometnim pravcem

Logističko povezivanje poduzetnika unutar Riječkoga prometnog pravca

 • Jačanje klastera u logistici i pomorstvu
 • Globalna promocija i međunarodna suradnja

Grad Rijeka – integracijska funkcija prometnih sustava

 • Koordinacija prometnih subjekata
 • Održivost sustava javnoga gradskog prijevoza

Projekti prvog strateškog cilja

 • Izgradnjom Zagrebačkog terminala omogućit će se pristajanje najvećih kontejnerskih brodova gaza 18 m, čime će riječka luka postati konkurentnija i bitno povećati kapacitet tereta. 
 • Izgradnjom ceste D-403 spojit će se Zagrebački terminal s obilaznicom i Zvonimirovom ulicom, čime će se omogućiti otvaranje novoga zapadnog ulaza u središte grada. 
 • Izgradnjom dvotračne pruge od Delnica do Šapjana koja će prolaziti kroz Rijeku otvorit će se mogućnost za uvođenje brze gradske željeznice. 
 • Uvođenjem brze gradske željeznice rasteretit će se i poboljšati javni gradski prijevoz. 
 • Sudjelovanjem Grada u modernizaciji Zračne luke Rijeka uz pomoć strateškog partnera ostvarit će se veća konkurentnost riječke zračne luke. 
 • Sudjelovanjem Grada u realizaciji poslovno-logističkih zona Miklavje i Škrljevo posredno će se otvoriti veći broj radnih mjesta na riječkom području. 
 • Sudjelovanjem Grada u uređenju marine u luci Barošu s pratećim sadržajima, ovaj dio grada preobrazit će se u atraktivnu zonu. 
 • Sudjelovanjem Grada u izgradnji Delte kao novog prostora za građane odgovorit će se na potrebe za javnim sadržajima, hotelima, kongresnim centrom, stanovima i poslovnim prostorima u ovomu novom gradskom središtu. 
 • Izgradnjom kompleksa Zapadna Žabica, tunela Žabica – Mlaka te uređenjem Željezničkog kolodvora uredit će se autobusni i željeznički promet, što u realizaciji omogućava korištenje sredstava EU-fondova. 
 • Izgradnjom javnih garaža na Žabici i Gomili obogatit će se gradska parkirališna infrastruktura. 
 • Uređenjem riječkog lukobrana (Molo longo) ponudit će se novi sadržaji namijenjeni građanima i turistima. 
 • Oslobađanjem Adamićeva gata i Rive od automobila stvorit će se nova pješačka zona u središtu grada. 
 • Uklanjanjem željezničkog nasipa na Školjiću stvorit će se uvjeti za uređenje zone Školjića i preseljenje garaže Autotroleja na novu lokaciju. 
 • Izgradnjom većeg broja rotora i kružnih tokova na lokacijama na kojima je to moguće (Plumbum, Martinkovac, raskršće Prvomajska – Osječka), omogućit će se veća protočnost na prometnicama te ušteda vremena. 
 • Izgradnjom žičare na Trsatu omogućit će se dodatna opcija javnoga gradskog prijevoza koja će posebno koristiti bržem spajanju Sveučilišnog kampusa sa središtem grada.
 • Jačanjem uloge klastera za logistiku Riječkoga prometnog pravca stvorit će se uvjeti za promociju cijelog paketa projekata koje Riječki prometni pravac podrazumijeva. 
 • Nastavkom uvođenja plinskih autobusa u javni gradski prijevoz, ova će se djelatnost preobraziti u energetski učinkovit i ekološki prihvatljiv sustav. 
 • Poticanjem i sufinanciranjem programa energetske učinkovitosti nastavit će se realizacija projekata poput ugradnje fotonaponskih panela za proizvodnju električne energije i izgradnje kogeneracijskih energana.