Upravljanje ljudskim potencijalima, radno pravni odnosi radnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke i Dječjeg doma Tić Rijeka, poslovi pisarnice, zaštite na radu i zaštite od požara, razvoj i upravljanje računalnom i elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom, priprema i provođenje postupaka javne nabave.

Kontakt informacije odjela

Marijan Vundać

Grad Rijeka sve postupke jednostavne nabave provodi putem aplikacije Ensolva

Grad Rijeka je, s ciljem poboljšanja efikasnosti, podizanja transparentnosti nabave te poticanja tržišnog natjecanja, a osobito u radi poticanja sudjelovanja malog i srednjeg poduzetništva na tržištu javne nabave, digitalizirao proces jednostavne nabave putem aplikacije Ensolva – specijaliziranog rješenja za provedbu postupaka jednostavne nabave.
Pozivaju se svi gospodarski subjekti zainteresirani za sudjelovanje u budućim postupcima jednostavne nabave da se registriraju na Portal dobavljača putem poveznice: https://portal.ensolva.com/user/register.

Aktivni postupci javne nabave:

Natječaji

10.07.2024. u 00:00

Izvođenje radova na građenju – revitalizaciji pješačkog mosta Žakalj

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) danas, 10.07.2024. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak javne nabave radova male vrijednosti: Izvođenje radova na građenju – revitalizaciji pješačkog mosta Žakalj, Evidencijski broj nabave: 02-01-27/2024.
Rok za dostavu ponuda glasi: 02.08.2024. godine 10:00 sati.

 

Natječaj otvoren do 02.08.2024. u 10:00
10.07.2024. u 00:00

Izrada projektne dokumentacije za uređenje javne površine postojeće sportsko-obrazovne zone Trsat

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) danas, 10.07.2024. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak javne nabave radova male vrijednosti: Izrada projektne dokumentacije za uređenje javne površine postojeće sportsko-obrazovne zone Trsat, Evidencijski broj nabave: 03-00-11/2024. Rok za dostavu ponuda glasi: 06.08.2024. godine 10:00 sati.

Natječaj otvoren do 06.08.2024. u 10:00
10.11.2023. u 00:00

Energetska obnova PPO Radost, Franje Čandeka 16, Rijeka

„U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) od 10.11.2023. godine u tijeku je prethodno savjetovanje za predmet: Energetska obnova PPO Radost, Franje Čandeka 16, Rijeka, evidencijski broj nabave: 17-00-44/2023, zaključno sa 15.11.2023. godine. Pozivaju se zainteresirani gospodarski subjekti na davanje prijedloga i primjedbi na objavljenu Dokumentaciju o nabavi.“