U ovom se Odsjeku obavljaju protokolarni poslovi, poslovi komunikacije s građanima i drugim dionicima, poslovi u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama i zaštite osobnih podataka te poslovi u svezi organizacije gradskih manifestacija i međunarodne suradnje.

Protokolarni poslovi

Temeljem Statuta Grada Rijeke u svibnju 2016. godine donesen je Pravilnik o korištenju sredstava za reprezentaciju

Komunikacija građana s gradonačelnikom

U ovom se Odsjeku odvija komunikacija građana s Gradonačelnikom putem različitih kanala:

  • Poštom: Marko Filipović, gradonačelnik Rijeke; Korzo 16 51000 RIJEKA
  • E-mailom na adresu: gradonacelnik@rijeka.hr
  • Preko gradonačelnikove tajnice: Iva Novak-Zeoli, tajnica gradonačelnika; telefon: +385 51 209 527; faks: 051 334 008; e-mail: iva.novak-zeoli@rijeka.hr
  • Preko pomoćnice pročelnika: Doris Šajn, pomoćnica pročelnika; telefon +385 51 209 521; faks. +385 51 209 520; e-mail: doris.sajn@rijeka.hr
  • Preko poštanskog sandučića gradonačelnika koji se nalazi se na recepciji Grada Rijeke, Korzo 16, Rijeka, prizemno.
  • Gradonačelnik prima građane na razgovor u pravilu dva puta mjesečno, utorkom ili srijedom, i to u vremenu nakon 14.00 sati.
    Za razgovor kod gradonačelnika i precizan termin u kojem građanin želi doći, treba se najaviti tajnici gradonačelnika Grada Rijeke ili pisanim putem na adresu: Grad Rijeka Gradonačelnik – Korzo 16 51000 Rijeka

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Pristup informacijama osiguran je temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama u okviru čega je imenovan Službenik za informiranje – Doris Šajn – tel: +385 51 209 521; e mail: informacije@rijeka.hr

Zaštita osobnih podataka

Zaštita podataka osigurana je Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka u okviru koje je imenovan Službenik za zaštitu osobnih podataka Grada Rijeke – Doris Šajn – tel: +385 51 209 521; e-mail: gdpr@rijeka.hr

Organizacija gradskih manifestacija

U ovom se Odsjeku obavljaju poslovi organizacije različitih gradskih manifestacija – od obilježavanja blagdana, spomendana i obljetnica grada, primjerice Dana Sv. Vida, preko manifestacija koje su u funkciji razvoja urbanog turizma poput dočeka Nove godine na Korzu, do pokroviteljstava sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija od značaja za grad Rijeku.

Međunarodna suradnja

Poslovi Međunarodne suradnje uključuju kontakte s međunarodnim partnerima Grada Rijeke i udruženjima kojima je Grad Rijeka član, odnosno kontakte i suradnju s gradovima – prijateljima.

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Odsjek za protokol i odnose s javnošću

Savjetnica za poslove protokola i organizaciju manifestacija T. +385 51 209 309 Korzo 16, Rijeka Bilić Lucija
lucija.bilic@rijeka.hr
Savjetnica za poslove protokola T. +385 51 209 544 Korzo 16, Rijeka Jelušić Dijana
dijana.jelusic@rijeka.hr
Savjetnica za odnose s javnošću T. +385 51 209 972 F. +385 51 209 972 Korzo 16, Rijeka Kamber Ljiljana
ljiljana@rijeka.hr
Voditeljica Odsjeka za protokol i odnose s javnošću T. +385 51 209 512 Korzo 16, Rijeka Maja Bošković
maja.boskovic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za odnose s javnošću T. 385 51 209 536 Korzo 16 Radić Sara
sara.radic@rijeka.hr
Viša savjetnica - koordinatorica za protokol i međunarodnu suradnju T. +385 51 209 648 Korzo 16, Rijeka Rajačić Lukić Aleksandra
aleksandra.rajacic@rijeka.hr
Referent za organizaciju i protokol T. +385 51 209 523 Korzo 16, Rijeka Walter Volk
walter.volk@rijeka.hr
Savjetnica za organizaciju i ekonomske poslove T. +385 51 209 206 Korzo 16, Rijeka Zgodić Sonja
sonja.zgodic@rijeka.hr