Stručni tim:

 1. Sanja Štemberger (Stručni suradnik-pedagog)
 2. Željka Maričić (Stručni suradnik-psiholog)
 3. Ana Silov (Stručni suradnik-psiholog)
 4. Lidija Nekić (Stručni suradnik-rehabilitator)
 5. Ljiljana Brašnić (Stručni suradnik-psiholog za djecu s teškoćama)
 6. Emilija Tadić (Stručni suradnik-logoped za djecu s teškoćama)
 7. Miljana Pivaš (Zdravstveni voditelj)

Programi i odgojno-obrazovne skupine:

 • Jaslički redoviti program: 7 odgojno-obrazovnih skupina
 • Vrtićki osnovni redoviti program: 18 odgojno-obrazovnih skupina
 • Vrtićki redoviti program na talijanskom jeziku za djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine: 2 odgojno-obrazovne skupine
 • Vrtićki redoviti program ranog učenja engleskog jezika: 1 odgojno-obrazovna skupina
 • Posebni program namijenjen djeci s teškoćama (poremećaji iz spektra autizma):
  3 odgojno-obrazovne skupine
Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web
Podcentar Belveder T. +385 51 515 031 Uspon I. Tomee 6, Rijeka belvederppo@rivrtici.hr http://rivrtici.hr/
Podcentar Delfin T. +385 51 331 897 Ive Marinkovića 22, Rijeka delfinppo@rivrtici.hr http://rivrtici.hr/
Podcentar Maestral T. +385 51 514 230
T. +385 51 514 395
Kozala 47a, Rijeka maestral@rivrtici.hr http://rivrtici.hr/
Podcentar Vidrice T. +385 51 515 688 Finderleove stube 1, Rijeka maestral@rivrtici.hr http://rivrtici.hr/
Podcentar Gabbiano T. +385 51 514 395 Kozala 41, Rijeka maestral@rivrtici.hr http://rivrtici.hr/
Podcentar Kvarner T. +385 51 332 885 Kalvarija 1/1, Rijeka maestral@rivrtici.hr http://rivrtici.hr/