U Rijeci djeluje 28 osnovnih škola. Grad Rijeka osnivač je 25 osnovnih škola.

OS SE Dolac

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Gradske osnovne škole

Centar za autizam Rijeka T. +385 51 648 715
T. +385 51 642 465
Stane Vončine 1, 51000 Rijeka Ravnateljica
Sandra Čavrak
autizam.ri@gmail.com http://cza-ri.hr/
Centar za odgoj i obrazovanje - kao osnovna i srednja škola T. +385 51 344 145
T. +385 51 344 146
F. +385 51 344 423 Senjskih uskoka 2, Rijeka Ravnatelj
Ivone Šabarić Rubeša
ured@centar-odgojiobrazovanje-ri.skole.hr http://centar-odgojiobrazovanje-ri.skole.hr/
Osnovna škola - Scuola elementare Belvedere T. +385 51 226 718
T. +385 51 512 317
F. +385 51 500 754 Kozala 41, Rijeka Ravnatelj
Denis Stefan
belvedere@os-belvedere-ri.skole.hr http://os-belvedere-ri.skole.hr/
Osnovna škola - Scuola elementare "Dolac" T. +385 51 337 185
T. +385 51 336 855
Dolac 12, Rijeka Ravnateljica
Dunja Kučan Nikolić
ured@os-dolac-ri.skole.hr http://os-dolac-ri.skole.hr/
Osnovna škola - Scuola elementare Gelsi T. +385 51 675 837 F. +385 51 678 680 Vukovarska 27, Rijeka Ravnatelj
Gloria Tijan
se@os-gelsi-ri.skole.hr http://os-gelsi-ri.skole.hr/
Osnovna škola Brajda T. +385 51 500-744
T. +385 51 500 353
F. +385 51 500 011 Ivana Rendića 6, Rijeka Ravnatelj
Adriana Rubignoni – Cecić
osbrajda@os-brajda-ri.skole.hr http://os-brajda-ri.skole.hr/
Osnovna škola Centar T. +385 51 372 038 F. +385 51 372 033 Podhumskih žrtava 5, Rijeka Ravnateljica
Tina Bošković Sertić
centar@os-centar-ri.skole.hr http://www.os-centar-ri.skole.hr/
Osnovna škola Eugen Kumičić T. +385 51 642 129
T. +385 51 689 150
F. +385 51 689 154 Franje Čandeka 40, Rijeka Ravnatelj
Ana Anić Opašić
ek@os-ekumicic-ri.skole.hr http://www.os-ekumicic-ri.skole.hr/
Osnovna škola Fran Franković T. +385 51 255 447  F. +385 51 504 708  Ivana Žorža 17a, Rijeka Ravnatelj
Vedran Kosovac
osff@os-ffrankovic-ri.skole.hr http://osff@os-ffrankovic-ri.skole.hr
Osnovna škola Gornja Vežica T. +385 51 411 516 F. +385 51 411 516 Gornja Vežica 31, Rijeka Ravnatelj
Bojana Matešin
ured@os-gornja-vezica-ri.skole.hr http://os-gornja-vezica-ri.skole.hr/
Osnovna škola Ivana Zajca T. +385 51 266 084 F. +385 51 266 085 Škurinjska cesta 7a, Ravnatelj
Josipa Gračanin
skola@os-izajca-ri.skole.hr http://www.os-izajca-ri.skole.hr/
Osnovna škola Kantrida T. +385 51 622 170 F. +385 51 622 255 Izviđačka 9, Rijeka Ravnatelj
Sanja Kvaternik Hren
ravnatelj@os-kantrida-ri.skole.hr http://www.os-kantrida-ri.skole.hr/
Osnovna škola Kozala T. +385 51 516 997 F. +385 51 689 945 Ante Kovačića 21, Rijeka Mladen Župan
oskozala@os-kozala-ri.skole.hr http://www.os-kozala-ri.skole.hr/
Osnovna škola Nikola Tesla T. +385 51 315 229
T. +385 51 315 226
F. +385 51 317 165 Trg Ivana Klobučarića 1, Rijeka Ravnatelj
Tatjana Bandera-Mrakovčić
os-ntesla@net.hr http://www.os-ntesla-ri.skole.hr/
Osnovna škola Pećine T. +385 51 217 035
T. +385 51 216 179
F. +385 51 458 648 Šetalište 13. divizije 25 Ravnatelj
Jasna Vukonić-Žunič
ured@os-pecine-ri.skole.hr http://www.os-pecine-ri.skole.hr/
Osnovna škola Pehlin T. +385 51 260 217
T. +385 51 269 296
F. +385 51 329 008 Pehlin 34, Ravnatelj
Željko Šimunić
ured@os-pecine-ri.skole.hr http://www.os-pehlin-ri.skole.hr/
Osnovna škola Podmurvice T. +385 51 675 404
T. +385 51 678 177
F. +385 51 676 177 Podmurvice 6 Ravnateljica
Loredana Jakominić
ospodmurvice@os-podmurvice-ri.skole.hr http://www.os-podmurvice-ri.skole.hr/
Osnovna škola Škurinje T. +385 51 511 595
T. +385 51 516 237
F. +385 51 516 237 Mihačeva draga 13, Rijeka Ravnatelj
Orlando Baličević
skola@os-skurinje-ri.skole.hr http://os-skurinje-ri.skole.hr/
Osnovna škola Srdoči T. +385 51 625 950
T. +385 51 625 797
F. +385 51 628 371 Ante Modrušana 33 Ravnatelj
Ivan Vukić
ossrdoci@gmail.com http://os-srdoci-ri.skole.hr/
Osnovna škola Trsat T. +385 51 217 206
T. +385 51 400 576
F. +385 51 216 775 Slavka Krautzeka 23, Rijeka Ravnateljica
Sonja Lefler
os.trsat.rijeka@os-trsat-ri.skole.hr http://www.os-trsat-ri.skole.hr/
Osnovna škola Turnić T. +385 51 659 480
T. +385 51 659-481
F. +385 51 645 286 Franje Čandeka 20, Rijeka Ravnateljica
Jasna Sandalj
os-turnic@os-turnic-ri.skole.hr http://www.os-turnic-ri.skole.hr/
Osnovna škola Vežica T. +385 51 455 682
T. +385 51 453 868
F. +385 51 455 680 Kvaternikova ulica 49, Rijeka Ravnatelj
Violeta Nikolić
iskola@os-vezica-ri.skole.hr http://www.os-vezica-ri.skole.hr/
Osnovna škola Vladimir Gortan T. +385 51 218 749
T. +385 51 218 781
F. +385 51 218 749 Prilaz Vladimira Gortana 2, Rijeka v.d. ravnatelja
Venelin Mehić
ured@os-vgortan-ri.skole.hr http://os-vgortan-ri.skole.hr/
Osnovna škola za klasični balet i suvremeni ples T. +385 51 455 682
T. +385 51 453 868
F. +385 51 455 680 Kvaternikova 49, Rijeka Ravnatelj
Violeta Nikolić
violeta.nikolic@me.com http://www.os-vezica-ri.skole.hr/
Osnovna škola Zamet T. +385 51 631 224
T. +385 51 261 113
F. +385 51 685 050 Bože Vidasa 12, Rijeka Ravnatelj
Marjana Seršić
zamet@os-zamet-ri.skole.hr http://www.os-zamet-ri.skole.hr/
Osnovna škola-Scuola elementare San Nicolo T. +385 51 641 524 F. +385 51 645 915 Mirka Čurbega 18 Ravnatelj
Iva Bradaschia Kožul
se@os-san-nicolo-ri.skole.hr http://os-san-nicolo-ri.skole.hr/