Javna ustanova Hrvatski kulturni dom na Sušaku osnovana je Odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke u studenom 2017. godine.

Za ravnatelja ustanove imenovan je Edvin Liverić Bassani Odlukom Gradskog vijeća u rujnu 2018.

Hrvatski kulturni dom na Sušaku je javna ustanova u kulturi u kojoj se tijekom cijele godine održavaju brojni kulturni, edukativni i zabavni programi u plesnim, dramskim, glazbenim, filmskim, multimedijalnim i likovnim djelatnostima.
Velika dvorana na prvom katu namijenjena je prvenstveno održavanju kulturnih programa, kazališnih produkcija, koncerata, plesnih nastupa, ali i programima poput  Festivala znanosti,  i drugim obrazovnim, humanitarnim ili kongresnim sadržajima.
U HKD-u održavaju se brojne manifestacije kao što su Međunarodni festival malih scena (u svibnju), History Film Festival (u rujnu), Međunarodna revija lutkarstva (u studenome) i mnoge druge.
U zgradi je sjedište nekoliko kulturnih udruga, a u baletnim dvoranama na VI. I VII. katu u popodnevnim satima održavaju se edukativne radionice u plesnim, glazbenim i dramskim djelatnostima u organizaciji udruga.
Pristup atriju HKD-a omogućen je osobama s invaliditetom, a za pristup velikoj dvorani na prvom katu postoji lift za osobe s invaliditetom.
U prizemlju HKD-a nalazi se Galerija Kortil. Godišnje se u njoj postavi 15-ak likovnih izložbi suvremene umjetnosti. Za svaku od izložbi moguće je dogovoriti stručno vodstvo ili jednostavno razgovor o aktualnom postavu.

Hrvatski kulturni dom naklonjen je i otvoren radu s volonterima. Posebno je otvoren suradnji sa studentima zainteresiranima za angažman u mnogobrojnim programima u kojima se volontiranjem mogu steći vještine i kompetencije važne za buduću profesiju.

Misija i vizija

Misija
Omogućiti i osnažiti produkciju i provedbu programa organizatorima vaninstitucionalne i institucionalne kulture koji svojom kvalitetom, inovativnošću i raznolikošću obogaćuju umjetničku ponudu grada i potiču kulturne potrebe građana.

Vizija
Novu ustanovu vidimo kao: gradski kulturni centar koji stručnim kadrovima i opremom omogućuje i pruža podršku raznolikim djelatnostima u kulturi s ciljem zadovoljavanja kulturnih potreba građana.