Hrvatski kulturni dom na Sušaku raspolaže velikom dvoranom i scenom, prostorima za vježbanje scenskih programa te galerijskim prostorom.

Prostori u HKD-u prioritetno se koriste za održavanje programa uvrštenih u program javnih potreba u kulturi.

Uvjeti i način davanja na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku određeni su Odlukom o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora.

Velika dvorana HKD-a

Velika dvorana namijenjen je prvenstveno za održavanje kulturnih programa koji su dio Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke. Osim ovih, u dvorani se mogu organizirati i drugi kulturni programi, znanstveni, obrazovni, socijalni, zdravstveni, filmski, humanitarni kao i programi sporta, tehničke kulture, politički skupovi, kongresi, predavanja, tribine i sl. Velika dvorana nalazi se na I. katu (postoji lift za osobe s invaliditetom), a raspolaže s ukupno 520 mjesta (PARTER (tlocrt) – 366 i BALKON (tlocrt) – 154) za publiku. Pozornica je opremljena scenskom tehnikom, a za tehničke potrebe za realizaciju programa ispunjava se Obrazac (zahtjev) za korištenje dvorane.

Dvorane za vježbanje

Dvorana za vježbanje glazbeno-scenskih programa (85m2)) nalazi se V. katu, a dvije dvorane za vježbe plesa i pripremu glazbenih i plesnih programa (po 98 m2) nalaze se na VI. i VII. katu zgrade HKD-a.

Atrij HKD-a

Ulazni prostor (atrij) također se može prilagoditi za održavanje povremenih programa za manji broj posjetitelja (do 100 sjedećih mjesta).

Galerija Kortil

Galerija (tlocrt) se nalazi u prizemlju HKD-a. Zahvaljujući profiliranom izložbenom programu, galerija je 2001. godine uvrštena na popis relevantnih izložbenih prostora od strane Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika.