Opći akti HKD-a

Odluka o osnivanju

Statut

Odluka o imenovanju ravnatelja ustanove

Korištenje prostora

Radno vrijeme:

Poslovnici o radu tijela ustanove

Pravilnici o radu ustanove