Osnovni podaci o ustanovi

Javna ustanova Hrvatski kulturni dom na Sušaku
Skraćeni naziv: HKD
Sjedište: Strossmayerova 1, 51000 Rijeka
OIB: 39795989486
MB: 04947509
Račun: HR33-2402006-1837300005
Javna ustanova Hrvatski kulturni dom na Sušaku upisana je u Sudski registar 22. ožujka 2018.

Kontakti:
Ravnatelj: Edvin Liverić
Tel: 091 435 2643
E-mail: ravnatelj@hkd-rijeka.hr

Porta:
Tel: 051 373 502

Opća i stručna služba
Tel: 051 377 051

Galerija Kortil
Tel: 051 377 065
E-mail: GalerijaKortil@hkd-rijeka.hr
Voditeljica Galerije Kortil:
Jolanda Todorović
Tel: 099 239 1404
E-mail: jolanda@hkd-rijeka.hr

Koordinatorica programa:
Jelena Tondini

Tel: 091 435 26 44
E-mail: jelena@hkd-rijeka.hr

Voditelj tehnike:
Aleksandar Jovanović

Tel: 091 435 2603
E-mail: aleksandar@hkd-rijeka.hr

Tehnička služba:
Tel: 099 702 2334 i 099 702 2337
E-mail: tehnika@hkd-rijeka.hr

Zakonski okvir

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01)

Skip to content