Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13. i Izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama 85/15.) svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak je način i pod jednakim uvjetima omogućeno pravo na pristup informacijama. 

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva.

Službenik za informiranje (prema Zakonu o pravu na pristup informacijama) je Jelena Tondini.

Kontakt:
Tel: 0914352644
E-mail: jelena@hkd-rijeka.hr 

Skip to content