Članovi Upravnog vijeća

Upravno vijeće ustanove čine:

1. Laura Marchig Šesnić, predsjednica
2. Lara Badurina, članica
3. Aleksandar Jovanović, član

Poslovnik o radu Upravnog vijeća

Zapisnici Upravnog vijeća

 

Skip to content