Gradsko vijeće ima 35 članova koji dolaze iz različitih stranaka i stranačkih koalicija ovisno o rezultatima lokalnih izbora. Vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.

Consiglieri

 1. Ana Trošelj

  Ana Trošelj

  PGS – Alleanza litoraneo-monatana

  Presidente

 2. Josip Ostrogović

  Josip Ostrogović

  HDZ – Comunità democratica croata

  Vicepresidente

 3. Željko Jovanović

  Željko Jovanović

  SDP – Partito socialdemocratico

  Vicepresidente

 1. Danijela Bradamante

  Danijela Bradamante

  SDP – Partito socialdemocratico

 2. Duško Milovanović

  Duško Milovanović

  SDP – Partito socialdemocratico

 3. Ivana Prica

  Ivana Prica

  SDP – Partito socialdemocratico

 4. Kristian Čarapić

  Kristian Čarapić

  SDP – Partito socialdemocratico

 5. Nadja Poropat

  Nadja Poropat

  SDP – Partito socialdemocratico

 6. Petar Petrinić

  Petar Petrinić

  SDP – Partito socialdemocratico

 7. Petra Karanikić

  Petra Karanikić

  SDP – Partito socialdemocratico

 8. Adrijano Rogić

  Adrijano Rogić

  HDZ – Comunità democratica croata

 9. Danijel Imgrund

  Danijel Imgrund

  HDZ – Comunità democratica croata

 10. Marijan Mihajić

  Marijan Mihajić

  HDZ – Comunità democratica croata

 11. Štefica Jagić Rađa

  Štefica Jagić Rađa

  HDZ – Comunità democratica croata

 12. Željka Matković

  Željka Matković

  HDZ – Comunità democratica croata

 13. Davor Štimac

  Davor Štimac

  Indipendenti

 14. Iva Rinčić

  Iva Rinčić

  Indipendenti

 15. Maša Magzan

  Maša Magzan

  Indipendenti

 16. Marin Miletić

  Marin Miletić

  MOST

 17. Petra Mandić

  Petra Mandić

  MOST

 18. Sabina Marov

  Sabina Marov

  MOST

 19. dr. Nikola Ivaniš

  prof.dr.sc. Nikola Ivaniš

  PGS – Alleanza litoraneo-monatana

 20. Tea Mičić Badurina

  Tea Mičić Badurina

  PGS – Alleanza litoraneo-monatana

 21. Iva Davorija

  Iva Davorija

  Možemo

 22. Nebojša Zelič

  Nebojša Zelič

  Možemo

 23. Vedran Vivoda

  Vedran Vivoda

  Azione dei giovani

 24. Marin Račić

  Marin Račić

  Centro

 25. Aleksandar-Saša Milaković

  Aleksandar-Saša Milaković

  Non membro di un partito politico

 26. Tajana Masovčić

  Tajana Masovčić

  Dieta Democratica Istriana (IDS)

 27. Ljiljana Cvjetović

  Ljiljana Cvjetović

  HSU – Partito Croato dei Pensionati

 28. Robert Salečić

  Robert Salečić

  Unija Kvarnera – Unija

Skip to content