Osnivanje mjesnih odbora, izbori za članove vijeća mjesnih odbora, područja, granice, sjedišta mjesnih odbora te rad i djelovanje mjesnih odbora i njegovih tijela (predsjednika vijeća i vijeća mjesnog odbora) na području Grada Rijeke reguliran je zakonskim i normativnim aktima.

U radu mjesnih odbora važni su sljedeći normativni akti:

  • Izvadak iz Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi
  • Statut Grada Rijeke – pročišćeni tekst, Izmjene (Službene novine Grada Rijeke 2/20 i 3/21)
  • Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije 14/13, Službene novine Grada Rijeke 16/22)
  • Odluka o područjima, granicama i sjedištima mjesnih odbora na području Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije 11/10, Službene novine Grada Rijeke 9/18)
  • Odluka o određivanju naknade za rad članova vijeća mjesnih odbora (Službene novine Grada Rijeke 18/23)
  • Odluka o kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke 5/24)
  • Odluka o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima mjesne samouprave u vlasništvu Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke 8/14)
  • pravila i poslovnik vijeća mjesnih odbora