Mjesni odbor Luka površine je 21,86 ha i ima 1.318 stanovnika.

Povezane novosti

Ponedjeljak, 17. siječanj 2022.

Nove epidemiološke mjere i preporuke za korištenje prostora mjesne samouprave

Počevši od 17. siječnja 2022. utvrđuju se sljedeće upute vezano uz održavanje redovnih sjednica vijeća mjesnih odbora i privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima mjesne samouprave, svim korisnicima na način i pod uvjetima određenim Odlukom odnosno sukladno Zaključku Gradonačelnika. Danom stupanja na snagu ovih Uputa prestaju važiti sve ranije upute.

Više informacija