KD ČISTOĆA  d.o.o.

RIJEKA – DOLAC 14

PROGRAM GLOMAZNOG OTPADA

GRAD RIJEKA – 2019. godina

 

LIST          7

 

LISTOVA:  

Grad

RIJEKA

DATUMI POSTAVE SPREMNIKA OD 5 m3 PO MJESECIMA

Ukupno

spremnika

Mjesno područje I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  

BELVEDER

                         
MJESNI ODBORI

BELVEDER

7,

 

(7),

 

21

4,

 

18,

 

(18)

4,

 

(15),

 

18

1,

 

15,

 

(15)

13,

 

27,

 

(27)

10,

 

(10),

 

26

(1),

 

16

(8),

 

(19),

 

(21),

 

26

 

16,

 

(16),

 

30

 

14,

 

(28)

11,

 

25,

 

(25)

9 53

                       
UKUPNO 53

Svakog navedenog datuma besplatno se postavljaju dva spremnika (osim datuma u zagradi kada se postavlja jedan spremnik). Spremnici se postavljaju do 14 sati, a odvoze sljedećeg radnog dana (do 14 sati). Spremnici postavljeni subotom, odvoze se u ponedjeljak.
Građani mogu najaviti željeni lokalitet postave Mjesnom odboru.

U spremnike se ne smije odlagati građevinski otpad, opasan otpad kao i otpad od orezivanja bilja. Spremnike se ne smije popunjavati preko ruba niti se otpad smije ostavljati izvan njih. Korisnicima se preporučuje da radi zauzimanja manjeg volumena, glomazni otpad, poput namještaja, prethodno rastave.

Ukoliko su termini zauzeti ili ne odgovaraju korisnicima, postoji i mogućnost besplatnog odlaganja (uz vlastiti odvoz) u Centralno reciklažno dvorište Mihačeva draga +385 91 227 5240 i Reciklažno dvorište Pehlin +385 91 226 0258, odnosno mobilna reciklažna dvorišta (ukoliko se radi o manjim količinama otpada).

Više o navedenom dostupno je i na mrežnim stranicama KD Čistoća.

OŽUJAK  2019.

 • 4. 3. 2019. kod k.br.17  u Ulici Tizianova
 •  4. 3. 2019. kod k.br.50  u Ulici Franca Prešerna
 • 15. 3. 2019. kod k.br.  u Ulici
 • 18. 3. 2019. kod k.br.  u Ulici
 • 18. 3. 2019. kod k.br.  u Ulici

VELJAČA  2019.

 • 4.  2. 2019. kod k.br.1 u Ulici Stjepana Vidulića
 • 4.  2. 2019. kod k.br.13  u Ulici Silvije Bačića
 • 18.  2. 2019. kod k.br.37 u Ulici Franca Prešerna
 • 18.  2. 2019. kod k.br.42 u Ulici Franca Prešerna
 • 18.  2. 2019. kod k.br.3 u Ulici Stjepana Vidulića

SIJEČANJ   2019.

 • 7.  1. 2019. kod k.br.42 u Ulici Franca Prešerna
 • 7.  1. 2019. kod k.br.1  u Ulici Senjskih uskoka
 • 7.  1.  2019. kod k.br.50/1  u Ulici Pulac
 • 21.1. 2019 kod k.br.29  u Ulici Laginjina 29
 • 21.1. 2019 kod k.br.19  u Ulici Silvije Bačića