KD ČISTOĆA  d.o.o.

RIJEKA – DOLAC 14

PROGRAM GLOMAZNOG OTPADA

GRAD RIJEKA – 2019. godina

LIST 7 LISTOVA:     

Grad

RIJEKA

DATUMI POSTAVE SPREMNIKA OD 5 m3 PO MJESECIMA

Ukupno

spremnika

Mjesno područje I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  

BELVEDER

                         
MJESNI ODBORI

                         

BRAŠČINE-PULAC

7,

 

(9),

 

21

 

 

4,

 

18

4,

 

18

1,

 

15

13,

 

27

 

(27)

10

 

(1),

 

15,

 

29,

 

(29)

6,

 

(19)

2,

 

(2),

 

16,

 

30

 

(14),

 

(28)

11,

 

25

9 48
UKUPNO 48

Svakog navedenog datuma besplatno se postavljaju dva spremnika (osim datuma u zagradi kada se postavlja jedan spremnik). Spremnici se postavljaju do 14 sati, a odvoze sljedećeg radnog dana (do 14 sati). Spremnici postavljeni subotom, odvoze se u ponedjeljak.
Građani mogu najaviti željeni lokalitet postave Mjesnom odboru.

U spremnike se ne smije odlagati građevinski otpad, opasan otpad kao i otpad od orezivanja bilja. Spremnike se ne smije popunjavati preko ruba niti se otpad smije ostavljati izvan njih. Korisnicima se preporučuje da radi zauzimanja manjeg volumena, glomazni otpad, poput namještaja, prethodno rastave.

Ukoliko su termini zauzeti ili ne odgovaraju korisnicima, postoji i mogućnost besplatnog odlaganja (uz vlastiti odvoz) u Centralno reciklažno dvorište Mihačeva draga +385 91 227 5240 i Reciklažno dvorište Pehlin +385 91 226 0258, odnosno mobilna reciklažna dvorišta (ukoliko se radi o manjim količinama otpada).

Više o navedenom dostupno je i na mrežnim stranicama KD Čistoća.

LISTOPAD 2019.

 • 14. 10. 2019. kod k.br.20A  u Ulici Pulac
 • 28. 10. 2019. kod k.br.35  u Ulici Internacionalnih brigada

RUJAN 2019.

 •  2. 9. 2019. kod k.br.16  u Ulici Drenovski put
 •  2. 9. 2019. kod k.br.5  u Ulici Oktavijana Valića
 •  2. 9. 2019. kod k.br.93  u Ulici Oktavijana Valića
 • 16. 9. 2019. kod k.br.1B  u Ulici Josipa Račića
 • 16. 9. 2019. kod k.br.24  u Ulici Drenovski put
 • 30. 9. 2019. kod k.br.54  u Ulici Kozala
 • 30. 9. 2019. kod k.br.23  u UlicI Lukovići

KOLOVOZ 2019.

 •  6. 8. 2019. kod k.br.3  u Ulici Pulac
 •  6. 8. 2019. kod k.br.18 u Ulici Kapitanovo
 • 19. 8. 2019. kod k.br.49  u Ulici Pulac