K.D. ČISTOĆA – PROGRAM ODVOZA GLOMAZNOG OTPADA ZA 2020. GODINU
MJESNI ODBOR CENTAR-SUŠAK

DATUMI POSTAVE SPREMNIKA OD 5 m3 PO MJESECIMA

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

UK

16

(29)

(13)

(27)

12

(26)

(9)

9

23

(6)

6

21

3

(4)

10

(9)

(23)

(29)

(19)

(27)

3

17

(6)

6

22

(12)

12

26

(10)

10

28

47

Svakog navedenog datuma besplatno se postavljaju dva spremnika (osim datuma u zagradi kada se postavlja jedan spremnik). Spremnici se postavljaju od 7.00 do 13.30 sati, a odvoze sljedećeg radnog dana (do 14.00 sati). Spremnici postavljeni subotom, odvoze se u ponedjeljak.
Građani mogu najaviti željeni lokalitet postave Mjesnom odboru.

U spremnike se ne smije odlagati građevinski otpad, opasan otpad kao i otpad od orezivanja bilja. Spremnike se ne smije popunjavati preko ruba niti se otpad smije ostavljati izvan njih. Korisnicima se preporučuje da radi zauzimanja manjeg volumena, glomazni otpad, poput namještaja, prethodno rastave.

Ukoliko su termini zauzeti ili ne odgovaraju korisnicima, postoji i mogućnost besplatnog odlaganja (uz vlastiti odvoz) u Centralno reciklažno dvorište Mihačeva draga 091 227 5240 i Reciklažno dvorište Pehlin 091 226 0258, odnosno mobilna reciklažna dvorišta (ukoliko se radi o manjim količinama otpada).

Više o navedenom dostupno je i na mrežnim stranicama KD Čistoća.

Tijekom SIJEČNJA spremnici će biti postavljeni na sljedećim lokacijama:

  • 16.01. – Brentinijeva 4
  • 16.01. –
  • 29.01. –

Tijekom VELJAČE spremnici će biti postavljeni na sljedećim lokacijama:

  • 13.02. – Kod OŠ Centar (Brentinijeva)
  • 27.02. –
Skip to content