KD ČISTOĆA  d.o.o.

RIJEKA – DOLAC 14

PROGRAM GLOMAZNOG OTPADA

GRAD RIJEKA – 2018. godina

Grad

RIJEKA

DATUMI POSTAVE SPREMNIKA OD 5 m3 PO MJESECIMA

Ukupno

spremnika

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
M.O.

DRENOVA

9,

9,

23,

23,

6,

6,

20,       (20)

6,

6,

20,

(20)

4,

4,

17,

(17)

15,(15),

29,

(29)

12, 12, 26, 29

3

17

7
21

4,

4,

18,

28

2,

2,

16 (16),

30

13,
13,
27,(27)

11,

(11)

     78
UKUPNO      78

Svakog navedenog datuma besplatno se postavljaju dva spremnika (osim datuma u zagradi kada se postavlja jedan spremnik). Spremnici se postavljaju do 14 sati, a odvoze sljedećeg radnog dana (do 14 sati). Spremnici postavljeni subotom, odvoze se u ponedjeljak.
Građani mogu najaviti željeni lokalitet postave Mjesnom odboru.

U spremnike se ne smije odlagati građevinski otpad, opasan otpad kao i otpad od orezivanja bilja. Spremnike se ne smije popunjavati preko ruba niti se otpad smije ostavljati izvan njih. Korisnicima se preporučuje da radi zauzimanja manjeg volumena, glomazni otpad, poput namještaja, prethodno rastave.

Ukoliko su termini zauzeti ili ne odgovaraju korisnicima, postoji i mogućnost besplatnog odlaganja (uz vlastiti odvoz) u Centralno reciklažno dvorište Mihačeva draga +385 91 227 5240 i Reciklažno dvorište Pehlin +385 91 226 0258, odnosno mobilna reciklažna dvorišta (ukoliko se radi o manjim količinama otpada).

Više o navedenom dostupno je i na mrežnim stranicama KD Čistoća.

Tijekom mjeseca listopada kontejneri će biti postavljeni na sljedećim lokacijama:

 • 02.10. – Kablarska cesta 44F
 • 02.10. – Kablarska cesta 24
 • 02.10. – Stanka Frankovića 27
 • 02.10. – Paškinovac 22
 • 16.10. – Cvjetna 16
 • 16.10. – Podbreg 9
 • 16.10. – Fužinska 25
 • 30.10. – Svetog Jurja 17A
 • 30.10. – Žminjska 13

Tijekom mjeseca studenog kontejneri će biti postavljeni na sljedećim lokacijama:

 • 13.11. – Orešje 6
 • 13.11. – Humski put 14
 • 13.11. – Kablarska cesta 32
 • 13.11. – Lubanjski uspon 1
 • 27.11. – Bok 11
 • 27.11. – Cvjetna 6
 • 27.11. – Šamburinski put 12

Tijekom mjeseca prosinca kontejneri će biti postavljeni na sljedećim lokacijama:

 • 11.12. – Brune Francetića 28 D
 • 11.12. – Sv. Jurja 22 D