KD ČISTOĆA  d.o.o.

RIJEKA – DOLAC 14

PROGRAM GLOMAZNOG OTPADA

GRAD RIJEKA – 2019. godina

Grad

RIJEKA

DATUMI POSTAVE SPREMNIKA OD 5 m3 PO MJESECIMA

Ukupno

spremnika

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
M.O. DRENOVA

  8,

  8,

22,

22

   5,

   5,

 19,       (19)

   5,

   5,

 19,

(19)

   2,

   2,

 16,

(16)

 14(14),

 28,

(28)

11, 11, 24, 24

  2,

15

  6,
20

  3,

  3,

17,

24

  1,

  1,

 15, (15),

 29

 12,
12,
 26, (26)

 10,

(10)

     78
UKUPNO      78

Svakog navedenog datuma besplatno se postavljaju dva spremnika (osim datuma u zagradi kada se postavlja jedan spremnik). Spremnici se postavljaju od 7 do 13.30 sati, a odvoze sljedećeg radnog dana (do 14 sati).
Građani mogu najaviti željeni lokalitet postave Mjesnom odboru.

U spremnike se ne smije odlagati građevinski otpad, opasan otpad kao i otpad od orezivanja bilja. Spremnike se ne smije popunjavati preko ruba niti se otpad smije ostavljati izvan njih. Korisnicima se preporučuje da radi zauzimanja manjeg volumena, glomazni otpad, poput namještaja, prethodno rastave.

Ukoliko su termini zauzeti ili ne odgovaraju korisnicima, postoji i mogućnost besplatnog odlaganja (uz vlastiti odvoz) u Centralno reciklažno dvorište Mihačeva draga +385 91 227 5240 i Reciklažno dvorište Pehlin +385 91 226 0258, odnosno mobilna reciklažna dvorišta (ukoliko se radi o manjim količinama otpada).

Više o navedenom dostupno je i na mrežnim stranicama KD Čistoća.

Tijekom mjeseca kolovoza kontejneri će biti postavljeni na sljedećim lokacijama:

 • 06.08. – Šamburinski put kod kbr. 6
 • 06.08. – Paškinovac kod kbr. 22
 • 20.08. – Ivana Žorža kod kbr. 40
 • 20.08. – Kablarska cesta kod kbr. 44

Tijekom mjeseca rujna kontejneri će biti postavljeni na sljedećim lokacijama:

 • 03.09. – Kablarska cesta kod kbr. 44
 • 03.09. – Paškinovac kod kbr. 22
 • 03.09. – Ružice Mihić kod kbr. 11
 • 03.09. – Ivana Žorža kod kbr. 4
 • 17.09. – rasrižje ulica Ravan i Ursinjski uspon
 • 17.09. – Gerovska kod kbr. 3
 • 24.09. – Sv. Jurja kod kbr. 24
 • 24.09. – Mrkopaljska kod kbr. 9

Tijekom mjeseca listopada kontejneri će biti postavljeni na sljedećim lokacijama:

 • 01.10. – Drenovski put kod kbr. 67
 • 01.10. – Bok kod kbr. 35
 • 01.10. – Stanka Frankovića kod kbr. 4
 • 01.10. – Put k igralištu kod kbr. 6
 • 15.10. – Fužinska kod kbr. 38
 • 15.10. – Kučićki put kod kbr. 45
 • 15.10. – Paškinovac kod kbr. 35
 • 29.10. – Ivana Žorža kod kbr. 40
 • 29.10. – Paškinovac kod kbr. 39

Tijekom mjeseca studenog kontejneri će biti postavljeni na sljedećim lokacijama:

 • 12.11. – Brdina kod kbr. 16
 • 12.11. – Sv. Jurja kod kbr. 32 A
 • 12.11. – Fužinska kod kbr. 16 (ulaz iz Mrkopaljske 37)
 • 12.11. – Ivana Žorža kod kbr. 25
 • 26.11. – Ivana Žorža kod kbr. 25
 • 26.11. – Kučićki put 11
 • 26.11. – Drenovski put 160 D

Tijekom mjeseca prosinca kontejneri će biti postavljeni na sljedećim lokacijama:

 • 10.12. – Ivana Žorža kod kbr. 40
 • 10.12. – Goranska 20
 • 10.12. – Žminjska 13