KD ČISTOĆA  d.o.o.

RIJEKA – DOLAC 14

PROGRAM GLOMAZNOG OTPADA

GRAD RIJEKA – 2018. godina

Grad

RIJEKA

DATUMI POSTAVE SPREMNIKA OD 5 m3 PO MJESECIMA

Ukupno

spremnika

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
M.O.

KANTRIDA

3,
(3), 17,
17, 20, 29

14,

16,
(16)

28,

28,

(28)

14,

14,

23,
23, 28,

11,(11), 13,(13),

24, 25

8,

9,

(9),

23

(23),

26

6,

6,

20,

(20)

13,

25

(1),

(17)

29

12,

(14), 14

26,
(26), 26

 

 

10,
10, (10), 24,
(24)
26

7,

7, (7), 21, 23,

(24)

5, 

(5),

7,

19,

(19),

21

 

     106
UKUPNO      106

Svakog navedenog datuma besplatno se postavljaju dva spremnika (osim datuma u zagradi kada se postavlja jedan spremnik). Spremnici se postavljaju do 14 sati, a odvoze sljedećeg radnog dana (do 14 sati). Spremnici postavljeni subotom, odvoze se u ponedjeljak.
Građani mogu najaviti željeni lokalitet postave Mjesnom odboru.

U spremnike se ne smije odlagati građevinski otpad, opasan otpad kao i otpad od orezivanja bilja. Spremnike se ne smije popunjavati preko ruba niti se otpad smije ostavljati izvan njih. Korisnicima se preporučuje da radi zauzimanja manjeg volumena, glomazni otpad, poput namještaja, prethodno rastave.

Ukoliko su termini zauzeti ili ne odgovaraju korisnicima, postoji i mogućnost besplatnog odlaganja (uz vlastiti odvoz) u Centralno reciklažno dvorište Mihačeva draga +385 91 227 5240 i Reciklažno dvorište Pehlin +385 91 226 0258, odnosno mobilna reciklažna dvorišta (ukoliko se radi o manjim količinama otpada).

Više o navedenom dostupno je i na mrežnim stranicama KD Čistoća.

Za rezervaciju termina molimo kontaktirati tajnicu MO na broj telefona 051/262-854.

KOLOVOZ

01. kolovoza – Istarska 66
17. kolovoza – Liburnijska 24
29. kolovoza – Bujska 12
29. kolovoza – Lošinjska 18

RUJAN

12. rujna – Ede Jardasa 6
12. rujna – Pionirska 38
14. rujna – Ede Jardasa 3
14. rujna – Lošinjska 3
14. rujna – Bujska 1
26. rujna – Opatijska 34
26. rujna – Opatijska 34
26. rujna – Pionirska 42
26. rujna – Pionirska 21
26. rujna – Vere Bratonja 26

LISTOPAD

10. listopada – Bujska 4
10. listopada – Tenčićevo 13
10. listopada – Izviđačka 9
10. listopada – Bujska 26
10. listopada – Bujska 11
24. listopada – Vere Bratonja 21
24. listopada – Pionirska 38
24. listopada – Labinska 47 (parking ispred ulaza u RIO)
26. listopada – Lošinjska 3
26. listopada – Ivana Milčetića 2

STUDENI

07. studenog – Istarska 100
07. studenog – Labinska 28
07. studenog –
07. studenog –
07. studenog –
21. studenog –
21. studenog –
23. studenog –
23. studenog –
24. studenog –