STUDENI:

 • 06. studeni, srijeda, Ulica Vere Bratonja kod kbr. 22
 • 06. studeni, srijeda, Bujska ulica kod kbr. 1
 • 06. studeni, srijeda, Istarska ulica kod kbr. 24
 • 06. studeni, srijeda, Brsečka ulica kod kbr. 4
 • 06. studeni, srijeda, Liburnijska ulica kod kbr. 24
 • 19. studeni, utorak, Istarska ulica kod kbr. 34
 • 19. studeni, utorak, UlicaTuran broj 18
 • 20. studeni, srijeda, na križanju ulica: prolaz Marčeljeva draga i Kastavska
 • 20. studeni, srijeda, Lovranska ulica kod kbr. 10 (na parkiralištu)
 • 22. studeni, petak, Ulica Lošinjska ulica kod kbr. 3

PROSINAC:

 • 03. prosinac, utorak, Pulska ulica kod kbr. 19 (okoliš DV „Mirta“)
 • 03. prosinac, utorak, Pionirska ulica kod kbr. 8a
 • 04. prosinac, srijeda, Opatijska ulica kod kbr. 51
 • 04. prosinac, srijeda, Lošinjska ulica kod kbr. 6
 • 04. prosinac, srijeda, Ulica Ede Jardasa kod kbr. 46
 • 17. prosinac, utorak, Istarska ulica kod kbr. 36
 • 17. prosinac, utorak, Ulica Ivana Milčetića između kbr. 14 i 16
 • 18. prosinac, srijeda, Bujska ulica kod kbr. 11
 • 18. prosinac, srijeda, Ulica Vere Bratonje kod kbr. 21
 • 18. prosinac, srijeda, Istarska ulica nasuprot kbr. 49 i 51 (kod nogostupa na skretanju za okretište autobusa)
 

KD ČISTOĆA  d.o.o.

RIJEKA – DOLAC 14

PROGRAM GLOMAZNOG OTPADA

GRAD RIJEKA – 2019. godina

Grad

RIJEKA

DATUMI POSTAVE SPREMNIKA OD 5 m3 PO MJESECIMA

Ukupno

spremnika

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
M.O.

KANTRIDA

4,
(4), 16,

16, 28, 29 

11,

12,

(12)

27,

(27)

 

1

13,

13,

18,
18, 27,

 

10,(10), 12,(12),

23, 24

 

7,

8,

(8),

22

(22),

24

5,

5,

21,

(21)

10

24,

(30)

(12),

 

 

28

10,

(10), 11,

25,
(25), 25

 

 

9,
9,
(9), 21,
(23)
23

6,

6, (6), 19, 20,

(22)

3, 

(4),

4,

17,

(18),

18 

     106
UKUPNO      106

Za rezervaciju termina molimo kontaktirati tajnicu MO na broj tel. 051/262-854.

Svakog navedenog datuma besplatno se postavljaju dva spremnika (osim datuma u zagradi kada se postavlja jedan spremnik). Spremnici se postavljaju od 7.00 do 13.30 sati, a odvoze sljedećeg radnog dana (do 14.00 sati).

Građani mogu najaviti željeni lokalitet postave Mjesnom odboru.

U spremnike se ne smije odlagati građevinski otpad, opasan otpad kao i otpad od orezivanja bilja. Spremnike se ne smije popunjavati preko ruba niti se otpad smije ostavljati izvan njih. Korisnicima se preporučuje da radi zauzimanja manjeg volumena, glomazni otpad, poput namještaja, prethodno rastave.

Ukoliko su termini zauzeti ili ne odgovaraju korisnicima, postoji i mogućnost besplatnog odlaganja (uz vlastiti odvoz) u Centralno reciklažno dvorište Mihačeva draga +385 91 227 5240 i Reciklažno dvorište Pehlin +385 91 226 0258, odnosno mobilna reciklažna dvorišta (ukoliko se radi o manjim količinama otpada).

Više o navedenom dostupno je i na mrežnim stranicama KD Čistoća.