K.D. ČISTOĆA – PROGRAM ODVOZA GLOMAZNOG OTPADA ZA 2020. GODINU
MJESNI ODBOR KANTRIDA

DATUMI POSTAVE SPREMNIKA OD 5 m3 PO MJESECIMA

I

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

UK

3

(3)

15

15

27

28

10

11 (11) 26 (26)

11

11

16

16

25

27

8

(8)

10

(10)

21

22

5

6

(6)

20

(20)

22

10

10

26

(26)

8

22

(28)

3

(17)

15

(15)

16

30

(30)

30

7

7

(7)

19

(21)

21

11

11

(11)

24

25

(27)

8

(9)

9

22

(23)

23

106

SIJEČANJ:

 • 03. siječanj, petak – Liburnijska 24
 • 03 siječanj, petak  – Lovranska 10
 • 03. siječanj, petak – Silva Milenića Lovre 33-35
 • 15. siječanj, srijeda – Pionirska 8a
 • 15. siječanj, srijeda – Bujska 38
 • 15. siječanj, srijeda – Vere Bratonja 21
 • 15. siječanj, srijeda – Turan 1
 • 27. siječanj, ponedjeljak – Istarska 38
 • 27. siječanj, ponedjeljak – Istarska 66
 • 28. siječanj, utorak – Vere Bratonja 26
 • 28. siječanj, utorak – Bujska 15

Za rezervaciju termina molimo kontaktirati tajnicu MO na broj tel. 051/262-854.

Svakog navedenog datuma besplatno se postavljaju dva spremnika (osim datuma u zagradi kada se postavlja jedan spremnik). Spremnici se postavljaju od 7.00 do 13.30 sati, a odvoze sljedećeg radnog dana (do 14.00 sati).

Građani mogu najaviti željeni lokalitet postave Mjesnom odboru.

U spremnike se ne smije odlagati građevinski otpad, opasan otpad kao i otpad od orezivanja bilja. Spremnike se ne smije popunjavati preko ruba niti se otpad smije ostavljati izvan njih. Korisnicima se preporučuje da radi zauzimanja manjeg volumena, glomazni otpad, poput namještaja, prethodno rastave.

Ukoliko su termini zauzeti ili ne odgovaraju korisnicima, postoji i mogućnost besplatnog odlaganja (uz vlastiti odvoz) u Centralno reciklažno dvorište Mihačeva draga +385 91 227 5240 i Reciklažno dvorište Pehlin +385 91 226 0258, odnosno mobilna reciklažna dvorišta (ukoliko se radi o manjim količinama otpada).

Više o navedenom dostupno je i na mrežnim stranicama KD Čistoća.

Skip to content