KD ČISTOĆA  d.o.o.

RIJEKA – DOLAC 14

PROGRAM GLOMAZNOG OTPADA

GRAD RIJEKA – 2019. godina

Grad

RIJEKA

DATUMI POSTAVE SPREMNIKA OD 5 m3 PO MJESECIMA

Ukupno

spremnika

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
M.O.

KOZALA

7,

(7), 21,

(21)

 

4,(4), 18

4,(15),

18

1,

(5),

15

13,

27, (28)

10,

28

(1),

(15),

(29)

19,

(26)

 

2,

(2),

16,

(16)

14,

28

 

11,

(11),

25

6

9,

(9)

58
UKUPNO       58

Svakog navedenog datuma besplatno se postavljaju dva spremnika (osim datuma u zagradi kada se postavlja jedan spremnik). Spremnici se postavljaju do 14 sati, a odvoze sljedećeg radnog dana (do 14 sati). Spremnici postavljeni subotom, odvoze se u ponedjeljak.
Građani mogu najaviti željeni lokalitet postave Mjesnom odboru.

U spremnike se ne smije odlagati građevinski otpad, opasan otpad kao i otpad od orezivanja bilja. Spremnike se ne smije popunjavati preko ruba niti se otpad smije ostavljati izvan njih. Korisnicima se preporučuje da radi zauzimanja manjeg volumena, glomazni otpad, poput namještaja, prethodno rastave.

Ukoliko su termini zauzeti ili ne odgovaraju korisnicima, postoji i mogućnost besplatnog odlaganja (uz vlastiti odvoz) u Centralno reciklažno dvorište Mihačeva draga +385 91 227 5240 i Reciklažno dvorište Pehlin +385 91 226 0258, odnosno mobilna reciklažna dvorišta (ukoliko se radi o manjim količinama otpada).

Više o navedenom dostupno je i na mrežnim stranicama KD Čistoća.

Siječanj 2019.

 •   7.1.2019. u Ulici Ante Kovačića kod kućnog broja 21
 •   7.1.2019. u Ulici Ante Kovačića kod kućnog broja 24
 •   7.1.2019. u Ulici Bože Milanovića kod kućnog broja 31
 • 15.1.2019. u Trinajstićevoj ulici ispod kućnog broja 14
 • 21.1.2019. u Ulici Baštijanova  kod kućnog broja 25a
 • 21.1.2019. u Ulici Ante Kovačića kd kućnog broja 21

Velječa 2019.

 • 4.2.2019. u Ulici Ante Kovačića kod kućnog broja 7
 • 4.2.2019. u Ulici Ante Kovačića kod kućnog broja 8
 • 4.2.2019. u ulici Ante Kovačića kod kućnog broja 20
 • 18.2.2019. u Ulici Ante Kovačića kod k. broja 7
 • 18.2.2019.