K.D. ČISTOĆA – PROGRAM ODVOZA GLOMAZNOG OTPADA ZA 2019. GODINU
MJESNI ODBOR KOZALA

DATUMI POSTAVE SPREMNIKA OD 5 m3 PO MJESECIMA

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII UK

7

(7)

21

(21)

4

(4)

18

4

(15)

18

1

(5)

15

13

27

(28)

10

28

(1)

(15)

(29)

19

(26)

2

(2)

16

(16)

14

28

11
(11)
25

6

9

(9)

58

Svakog navedenog datuma besplatno se postavljaju dva spremnika (osim datuma u zagradi kada se postavlja jedan spremnik). Spremnici se postavljaju  od 7 do 13,30 sati,  a odvoze sljedećeg radnog dana (do 14 sati). Spremnici postavljeni subotom, odvoze se u ponedjeljak.
Građani mogu najaviti željeni lokalitet postave Mjesnom odboru.

U spremnike se ne smije odlagati građevinski otpad, opasan otpad kao i otpad od orezivanja bilja. Spremnike se ne smije popunjavati preko ruba niti se otpad smije ostavljati izvan njih. Korisnicima se preporučuje da radi zauzimanja manjeg volumena, glomazni otpad, poput namještaja, prethodno rastave.

Ukoliko su termini zauzeti ili ne odgovaraju korisnicima, postoji i mogućnost besplatnog odlaganja (uz vlastiti odvoz) u Centralno reciklažno dvorište Mihačeva draga 091 227 5240 i Reciklažno dvorište Pehlin 091 226 0258,, odnosno mobilna reciklažna dvorišta (ukoliko se radi o manjim količinama otpada).

Više o navedenom dostupno je i na mrežnim stranicama KD Čistoća.

Tijekom studenoga kontejneri će biti raspoređeni na sljedećim lokacijama:

  • 11. studenoga u Laginjinoj ulici kod kućnog broja 8 a
  • 11. studenoga u Ulici Vjenceslava Novaka kod kućnog broja 18
  • 11. studenoga u Ulici Ante Kovačića kod kućnog broja 21
  • 25. studenoga u u Ulici Ante Kovačića kod kućnog broja 24
  • 25. studenoga na ulazu u Ulicu Uspon Vlaha Bukovca tj. u Trinajstićevoj ulici kod kućnog broja  1

Tijekom prosinca kontejneri će biti raspoređeni na sljedećim lokacijama:

  • 6. prosinca u Brajšinoj ulici kod kućnog broja 26
  • 6. prosinca u Ulici Vjenceslava Novaka kod kućnog broja 14
  • 9. prosinca u Ulic Ante Kovačića kod kućnog broja 12
  • 9. prosinca u Ulici Kozala kod kućnog broja 33
  • 9. prosinca  u Brajšinoj ulici kod kućnog broja 2