KD ČISTOĆA  d.o.o.

RIJEKA – DOLAC 14

PROGRAM GLOMAZNOG OTPADA

GRAD RIJEKA – 2019. godina

Grad

RIJEKA

DATUMI POSTAVE SPREMNIKA OD 5 m3 PO MJESECIMA

Ukupno

spremnika

I   II     III    IV V VI VII VIII IX X XI XII

M.O.

 

PEĆINE

(10),

(17),

(24)

(6),

15,

19,

28

7,(21) (4),

4, (11), (18), (26),

 

6,

(9),

(16),

(23),

30

1,

7,

(13),

(19)

4,

(12)

 

1,

(9),

(29)

2,

(13),

(19),

(27)

3,

(17),

(24)

6,

(6)

(14), (21)

 

(6),

13,

(19)

 

       57
 
UKUPNO        57

Svakog navedenog datuma besplatno se postavljaju dva spremnika (osim datuma u zagradi kada se postavlja jedan spremnik). Spremnici se postavljaju do 14 sati, a odvoze sljedećeg radnog dana (do 14 sati). Spremnici postavljeni subotom, odvoze se u ponedjeljak.
Građani mogu najaviti željeni lokalitet postave Mjesnom odboru.

U spremnike se ne smije odlagati građevinski otpad, opasan otpad kao i otpad od orezivanja bilja. Spremnike se ne smije popunjavati preko ruba niti se otpad smije ostavljati izvan njih. Korisnicima se preporučuje da radi zauzimanja manjeg volumena, glomazni otpad, poput namještaja, prethodno rastave.

Ukoliko su termini zauzeti ili ne odgovaraju korisnicima, postoji i mogućnost besplatnog odlaganja (uz vlastiti odvoz) u Centralno reciklažno dvorište Mihačeva draga +385 91 227 5240 i Reciklažno dvorište Pehlin +385 91 226 0258, odnosno mobilna reciklažna dvorišta (ukoliko se radi o manjim količinama otpada).

Više o navedenom dostupno je i na mrežnim stranicama KD Čistoća.

Prosinca 2018.
1. prosinca – Ulica Janka Polić Kamova kbr 20
8. prosinca – Šetalište Trinaeste divizije kbr 103-105
15. prosinca – Ulica Janka Polić Kamova kbr 54
22. prosinca – Ulica Janka Polić Kamova kbr 95 A
28. prosinca –
29. prosinca – Šetalište Trinaeste divizije kbr 17

Siječanj 2019.
10. siječnja –
17. siječnja –
24. siječnja –