KD ČISTOĆA  d.o.o.

RIJEKA – DOLAC 14

PROGRAM GLOMAZNOG OTPADA

GRAD RIJEKA – 2019. godina

Grad

RIJEKA

DATUMI POSTAVE SPREMNIKA OD 5 m3 PO MJESECIMA

Ukupno

spremnika

I   II     III    IV V VI VII VIII IX X XI XII

M.O.

 

PEĆINE

(10),

(17),

(24)

(6),

15,

19,

28

7,(21) (4),
4, (11), (18), (26),

6,

(9),

(16),

(23),

30

1,

7,

(13),

(19)

4,

(12)

 

1,

(9),

(29)

2,

(13),

(19),

(27)

3,

(17),

(24)

6,

(6)

(14), (21)

 

(6),

13,

(19)

 

       57
 
UKUPNO        57

Svakog navedenog datuma besplatno se postavljaju dva spremnika (osim datuma u zagradi kada se postavlja jedan spremnik). Spremnici se postavljaju od 7.00 do 13.30 sati, a odvoze sljedećeg radnog dana (do 14.00 sati). Spremnici se u 2019. godini ne postavljaju subotom.
Građani mogu najaviti željeni lokalitet postave Mjesnom odboru.

U spremnike se ne smije odlagati građevinski otpad, opasan otpad kao i otpad od orezivanja bilja. Spremnike se ne smije popunjavati preko ruba niti se otpad smije ostavljati izvan njih. Korisnicima se preporučuje da radi zauzimanja manjeg volumena, glomazni otpad, poput namještaja, prethodno rastave.

Ukoliko su termini zauzeti ili ne odgovaraju korisnicima, postoji i mogućnost besplatnog odlaganja (uz vlastiti odvoz) u Centralno reciklažno dvorište Mihačeva draga +385 91 227 5240 i Reciklažno dvorište Pehlin +385 91 226 0258, odnosno mobilna reciklažna dvorišta (ukoliko se radi o manjim količinama otpada).

Više o navedenom dostupno je i na mrežnim stranicama KD Čistoća.

Rujan 2019.
2. rujna – Ulica Šetalište Trinaeste divizije kbr 109
2. rujna – Ulica Janka Polića Kamova kbr 34
13. rujna – Ulica Janka Polića Kamova kbr 43
19. rujna – Ulica Janka Polića Kamova kbr 73/A
27. rujna – Ulica Šetalište Trinaeste divizije kbr 125

Listopad 2019.
3. listopada – Ulica Janka Polića Kamova kbr 101
3. listopada – Ulica Janka Polića Kamova kbr 95/A
17. listopada –
24. listopada –