K.D. ČISTOĆA – PROGRAM ODVOZA GLOMAZNOG OTPADA ZA 2020. GODINU
MJESNI ODBOR PEHLIN

DATUMI POSTAVE SPREMNIKA OD 5 m3 PO MJESECIMA

I

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

UK

2

(14)

29

(29)

14

(14)

10

13

27

7

(7)

24

(24)

8

8

(22)

22

5

(5)

23

29

6

(24)

4

(21)

4

4

18

(18)

9

(9)

20

(20)

13

(13)

27

(27)

4

(11)

11

(23)

66

Svakog navedenog datuma besplatno se postavljaju dva spremnika (osim datuma u zagradi kada se postavlja jedan spremnik). Spremnici se postavljaju od 7.00 do 13.30 sati, a odvoze sljedećeg radnog dana (do 14 sati).
Građani mogu najaviti željeni lokalitet postave Mjesnom odboru.

U spremnike se ne smije odlagati građevinski otpad, opasan otpad kao i otpad od orezivanja bilja. Spremnike se ne smije popunjavati preko ruba niti se otpad smije ostavljati izvan njih. Korisnicima se preporučuje da radi zauzimanja manjeg volumena, glomazni otpad, poput namještaja, prethodno rastave.

Ukoliko su termini zauzeti ili ne odgovaraju korisnicima, postoji i mogućnost besplatnog odlaganja (uz vlastiti odvoz) u Centralno reciklažno dvorište Mihačeva draga +385 91 227 5240 i Reciklažno dvorište Pehlin +385 91 226 0258, odnosno mobilna reciklažna dvorišta (ukoliko se radi o manjim količinama otpada).

Više o navedenom dostupno je i na mrežnim stranicama KD Čistoća.

Tijekom siječnja 2020. godine kontejneri će biti postavljeni na slijedećim lokacijama:

 • 14.01. – Baretićevo 29F
 • 29.01. – Ćićarijska 33
 • 29.01. – Turkovo 79
 • 29.01. – Androv breg 17C

Tijekom veljače 2020. godine kontejneri će biti postavljeni na slijedećim lokacijama:

 • 14.02. – Blažićevo D 16
 • 14.02. – Minakovo 1
 • 14.02. – Turkovo 40 B

Tijekom ožujka 2020. godine kontejneri će biti postavljeni na slijedećim lokacijama:

 • 10.03. – Ćićarijska 8
 • 10.03. – Baretićevo 17/4
 • 13.03. – Mihovilići 32
 • 13.03. – Blažićevo B 9
 • 27.03. – Hosti 53
 • 27.03.- Minakovo 13

 

 

 

Skip to content