KD ČISTOĆA  d.o.o.

RIJEKA – DOLAC 14

PROGRAM GLOMAZNOG OTPADA

GRAD RIJEKA – 2019. godina

Grad

RIJEKA

DATUMI POSTAVE SPREMNIKA OD 5 m3 PO MJESECIMA

Ukupno

spremnika

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
M.O.

PEHLIN

3,

(15),

30,

(30)

15,

(15)

12,

15,

29

9,

(9),
26,
(26)

10,

10,

(24),

24

1,
(1), 18, 24

8,

(26)

(16),

 30

13,
(13),
27,27
11, (11) 22, (22)

8,

(8),

22,

(22)

 

6,

(6),

(18),

20

 

       66
UKUPNO        66

Svakog navedenog datuma besplatno se postavljaju dva spremnika (osim datuma u zagradi kada se postavlja jedan spremnik). Spremnici se postavljaju od 7.00 do 13.30 sati, a odvoze sljedećeg radnog dana (do 14 sati).
Građani mogu najaviti željeni lokalitet postave Mjesnom odboru.

U spremnike se ne smije odlagati građevinski otpad, opasan otpad kao i otpad od orezivanja bilja. Spremnike se ne smije popunjavati preko ruba niti se otpad smije ostavljati izvan njih. Korisnicima se preporučuje da radi zauzimanja manjeg volumena, glomazni otpad, poput namještaja, prethodno rastave.

Ukoliko su termini zauzeti ili ne odgovaraju korisnicima, postoji i mogućnost besplatnog odlaganja (uz vlastiti odvoz) u Centralno reciklažno dvorište Mihačeva draga +385 91 227 5240 i Reciklažno dvorište Pehlin +385 91 226 0258, odnosno mobilna reciklažna dvorišta (ukoliko se radi o manjim količinama otpada).

Više o navedenom dostupno je i na mrežnim stranicama KD Čistoća.

 

 

Tijekom studenoga 2019. godine kontejneri će biti postavljeni na slijedećim lokacijama:

 • 08.11. – Plasi 8
 • 08.11. – Baretićevo 17/7
 • 08.11. – Mihovilići 6/1
 • 22.11. – Baretićevo 19/D
 • 22.11. – Blažićevo B 9
 • 22.11.- Minakovo 24

Tijekom prosinca 2019. godine kontejneri će biti postavljeni na slijedećim lokacijama:

 • 06.12. – Pehlin 47
 • 06.12. – Minakovo 16 A
 • 06.12. – Mihovilići 25
 • 18.12. – Hosti 51
 • 20.12. – Pehlin 25
 • 20.12.- Turkovo 77