Tijekom listopada spremnici će biti postavljeni na sljedećim lokacijama:

14. listopada

 • Kvaternikova 67
 • Naselje Vulkan 9
 • Ulica Franje Matkovića 14

16. listopada

 • Ulica Braće Pavlinić 19
 • Ulica Vlade Grozdanića 5

17.  listopada

 • Kvaternikova ul. 68

KD ČISTOĆA  d.o.o.

RIJEKA – DOLAC 14

PROGRAM GLOMAZNOG OTPADA

GRAD RIJEKA – 2019. godina

Grad

RIJEKA

DATUMI POSTAVE SPREMNIKA OD 5 m3 PO MJESECIMA

Ukupno

spremnika

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  

                         
M.O.

PODVEŽICA

9,

23

6,

(6),

20,

(20)

6,

(6),

20,

(20)

3,

(5),

 17,

 (17),

 30

 15,

29,

(29)

13,

13,

 26,

 (26)

(3),

17

9,

(21)

4,

18,

18

14,

(14),

16,

(17)

13,

(13),

27,

(27)

 

11,

(11),

23,

(23)

      66
UKUPNO        66

Svakog navedenog datuma besplatno se postavljaju dva spremnika (osim datuma u zagradi kada se postavlja jedan spremnik). Spremnici se postavljaju do 14 sati, a odvoze sljedećeg radnog dana (do 14 sati). Spremnici postavljeni subotom, odvoze se u ponedjeljak.
Građani mogu najaviti željeni lokalitet postave Mjesnom odboru.

U spremnike se ne smije odlagati građevinski otpad, opasan otpad kao i otpad od orezivanja bilja. Spremnike se ne smije popunjavati preko ruba niti se otpad smije ostavljati izvan njih. Korisnicima se preporučuje da radi zauzimanja manjeg volumena, glomazni otpad, poput namještaja, prethodno rastave.

Ukoliko su termini zauzeti ili ne odgovaraju korisnicima, postoji i mogućnost besplatnog odlaganja (uz vlastiti odvoz) u Centralno reciklažno dvorište Mihačeva draga 091 227 5240 i Reciklažno dvorište Pehlin 091 226 0258, odnosno mobilna reciklažna dvorišta (ukoliko se radi o manjim količinama otpada).

Više o navedenom dostupno je i na mrežnim stranicama KD Čistoća.

Tijekom studenog spremnici će biti postavljeni na sljedećim lokacijama:

 

11. prosinca

 • Kvaternikova ulica kbr. 64
 • Ulica Drage Gervaisa 41
 • Brdo 1

13. studenog

 • Brdo 30
 • Ul. J.Gabrovšeka 4
 • Kvaternikova  ul. 66

27. studenog

 • Kvaternikova ul. 44
 • Ul. D. Gervaisa 45