U nastavku su navedeni mjeseci koji slijede sa pripadajućim datumima. Datumi pored kojih nije navedena adresa su slobodni, na raspolaganju. Rezervirajte ih e-mailom, telefonom ili osobnim dolaskom u mjesni odbor.

Tijekom listopada 2019. godine kontejneri će biti postavljeni u blizini sljedećih lokacija  na javnim površinama:

 • 09.10 – Srdoči 55 (ispred Dj. vrtića)
 • 09.10. – Vladimira Čerine 7
 • 09.10. – Srdoči 14
 • 23.10. – Markovići 27 a
 • 25.10. – Srdoči 13
 • 25.10. – Baćići 2
 • 29.10. – Tina Ujevića 17

Tijekom studenog 2019. godine kontejneri će biti postavljeni u blizini sljedećih lokacija  na javnim površinama:

 • 04.11. – Ivana Dončevića 10
 • 05.11. – Dinka Šimunovića 3
 • 05.11. – Kurirski put 12
 • 19.11. – Dobriše Cesarića 14
 • 20.11. – Ive Vojnovića 26
 • 20.11. – Srdoči 31

Tijekom prosinca 2019. godine kontejneri će biti postavljeni u blizini sljedećih lokacija  na javnim površinama:

 • 04.12. – Furinac 10
 • 04.12. – Miroslava Krleže 18
 • 04.12. – Ante Modrušana 33 (OŠ Srdoči)
 • 18.12. – Dinka Šimunovića 55
 • 18.12. – Diraki 12
 • 18.12. – Markovići 27/4
 

KD ČISTOĆA  d.o.o.

RIJEKA – DOLAC 14

PROGRAM GLOMAZNOG OTPADA

GRAD RIJEKA – 2019. godina

 

 

 

Grad

RIJEKA

DATUMI POSTAVE SPREMNIKA OD 5 m3 PO MJESECIMA

Ukupno

spremnika

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  

                         
M.O.

SRDOČI

  4,

 16,

 (16),

 18,

 (18)

 

12,

 (13),

 26,

 27,

 (27)

11,

13,

19,

27

(8),

10,

24,

(24)

 

 

(7),

8,

(21),

22

7,

21,

(21)

2,

10,

(26)

 

(16),

 (28)

(10),

11,

25

 

9,

(9),

(23),

25,

(29)

 

(4),

 5,

 (19),

 20

4,

(4),

(18),

18

 

     72
UKUPNO      72

Svakog navedenog datuma besplatno se postavljaju dva spremnika (osim datuma u zagradi kada se postavlja jedan spremnik). Spremnici se postavljaju do 14 sati, a odvoze sljedećeg radnog dana (do 14 sati). Spremnici postavljeni subotom, odvoze se u ponedjeljak.
Građani mogu najaviti željeni lokalitet postave Mjesnom odboru.

U spremnike se ne smije odlagati građevinski otpad, opasan otpad kao i otpad od orezivanja bilja. Spremnike se ne smije popunjavati preko ruba niti se otpad smije ostavljati izvan njih. Korisnicima se preporučuje da radi zauzimanja manjeg volumena, glomazni otpad, poput namještaja, prethodno rastave.

Ukoliko su termini zauzeti ili ne odgovaraju korisnicima, postoji i mogućnost besplatnog odlaganja (uz vlastiti odvoz) u Centralno reciklažno dvorište Mihačeva draga 091 227 5240 i Reciklažno dvorište Pehlin 091 226 0258, odnosno mobilna reciklažna dvorišta (ukoliko se radi o manjim količinama otpada).

Više o navedenom dostupno je i na mrežnim stranicama KD Čistoća.