KD ČISTOĆA  d.o.o.

RIJEKA – DOLAC 14

PROGRAM GLOMAZNOG OTPADA

GRAD RIJEKA – 2018. godina

Grad

RIJEKA

DATUMI POSTAVE SPREMNIKA OD 5 m3 PO MJESECIMA

Ukupno

spremnika

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
M.O.

SRDOČI

4, 17,

(17)

19

(19)

 

13,(14),

28,

(28)

2,

(2),

16

(16)

28

(28)

 

  11,

(14),

 25,

(25)

 

9,

(11),

23,

(25)

6,

20,

(20)

11,

(27),

 

(17),

29

11,

12,

26

 

 

10,

(12),

(24),

27,

30

(5),

9,

(20),

21

5,

(5),

(19)

 22

 

    72
UKUPNO       72

Svakog navedenog datuma besplatno se postavljaju dva spremnika (osim datuma u zagradi kada se postavlja jedan spremnik). Spremnici se postavljaju do 14 sati, a odvoze sljedećeg radnog dana (do 14 sati). Spremnici postavljeni subotom, odvoze se u ponedjeljak.
Građani mogu najaviti željeni lokalitet postave Mjesnom odboru.

U spremnike se ne smije odlagati građevinski otpad, opasan otpad kao i otpad od orezivanja bilja. Spremnike se ne smije popunjavati preko ruba niti se otpad smije ostavljati izvan njih. Korisnicima se preporučuje da radi zauzimanja manjeg volumena, glomazni otpad, poput namještaja, prethodno rastave.

Ukoliko su termini zauzeti ili ne odgovaraju korisnicima, postoji i mogućnost besplatnog odlaganja (uz vlastiti odvoz) u Centralno reciklažno dvorište Mihačeva draga +385 91 227 5240 i Reciklažno dvorište Pehlin +385 91 226 0258, odnosno mobilna reciklažna dvorišta (ukoliko se radi o manjim količinama otpada).

Više o navedenom dostupno je i na mrežnim stranicama KD Čistoća.

U nastavku su navedeni mjeseci koji slijede sa pripadajućim datumima. Datumi pored kojih nije navedena adresa su slobodni, na raspolaganju. Rezervirajte ih e-mailom, telefonom ili osobnim dolaskom u mjesni odbor.

TRAVANJ 2018.

Tijekom travnja kontejneri će biti postavljeni u blizini sljedećih lokacija:

 • 11.04. – Mate Lovraka 17
 • 11.04. – Tina Ujevića 32
 • 14.04. – Markovići 15
 • 25.04. – Tonžino 19
 • 25.04. – Miroslava Krleže 18
 • 25.04. – Ive Vojnovića 38

SVIBANJ 2018.

Tijekom svibnja kontejneri će biti postavljeni u blizini sljedećih lokacija:

 • 09.05. – Baćići 1
 • 09.05. – Tina Ujevića 19
 • 11.05. – Srdoči 31
 • 23.05. – Tina Ujevića 2
 • 23.05. – A. B. Šimića 18/1
 • 25.05. – Murini 7 B

LIPANJ 2018.

Tijekom lipnja kontejneri će biti postavljeni u blizini sljedećih lokacija:

 • 06.06. – A.B.Šimića 56
 • 20.06. – Ante Modrušana 33 (OŠ Srdoči)
 • 20.06. – A. B. Šimića 6
 • 20.06. – Baćići 8

SRPANJ 2018.

Tijekom srpnja kontejneri će biti postavljeni u blizini sljedećih lokacija:

 • 11.07. – Dobriše Cesarića 10
 • 11.07. – Tonžino 6
 • 27.07. – Dražička 121 B

KOLOVOZ 2018.

Tijekom kolovoz kontejneri će biti postavljeni u blizini sljedećih lokacija:

 • 17.08. – Antuna Branka Šimića 2/1
 • 29.08. – Markovići 27/6
 • 29.08. – Tina Ujevića 37

RUJAN 2018.

Tijekom rujna kontejneri će biti postavljeni u blizini sljedećih lokacija:

 • 11.09. – Ive Vojnovića 2
 • 11.09. –
 • 12.09. –
 • 12.09. –
 • 26.09. –
 • 26.09.-

LISTOPAD 2018.

Tijekom listopada kontejneri će biti postavljeni u blizini sljedećih lokacija:

 • 10.10 –
 • 10.10. –
 • 12.10. –
 • 24.10. –
 • 27.10. –
 • 27.10. –
 • 30.10.-
 • 30.10.-

STUDENI 2018.

Tijekom studenog kontejneri će biti postavljeni u blizini sljedećih lokacija:

 • 05.11. –
 • 09.11. –
 • 09.11. –
 • 20.11. –
 • 21.11. –

PROSINAC 2018.

Tijekom prosinca kontejneri će biti postavljeni u blizini sljedećih lokacija:

 • 05.12. –
 • 05.12. –
 • 05.12. –
 • 19.12. –
 • 22. 12. –
 • 22. 12. –