KD ČISTOĆA  d.o.o.

RIJEKA – DOLAC 14

PROGRAM GLOMAZNOG OTPADA

GRAD RIJEKA – 2019. godina

Grad

RIJEKA

DATUMI POSTAVE SPREMNIKA OD 5 m3 PO MJESECIMA

Ukupno

spremnika

I II   III IV V VI VII VIII IX X XI XII
M.O.

SVETI NIKOLA

2,

(2),

14,

(14)

 

11,  

11,

25,

25,

 

11,

11,

25,

25

8,

8,

23,

24

 

6,

6,

20,

20,

 

 

3,

3,

17,

(17),

18

8,(8),

22

12,

(12)

 

9,

9,

23,

23

 

(11)

21,

21,

30

30

 

4,

4,

18,

18

 

2

(2), 16,

(16)

     86
 
UKUPNO      86

Za rezervaciju termina molimo kontaktirati tajnicu MO na broj telefona 209-919 ili 209-918.

Prosinac 2019.

  • 02. prosinac – I. M. Ronjgova 5
  • 02. prosinac – Ivekovićeva 4
  • 02. prosinac – Crnčićeva 5
  • 16. prosinac – Zvonimirova 66
  • 16. prosinac – Hegedušićeva 19
  • 16. prosinac – Medovićeva 23

 

  • Napomena: Svakog navedenog datuma postavljaju se dva spremnika osim datuma u zagradi kada se postavlja jedan spremnik. Spremnici se postavljaju od 07:00 do 13:30 sati, a odvoze sljedećeg radnog dana (do 14 sati). Spremnici postavljeni subotom, odvoze se u ponedjeljak.

Građani mogu najaviti željeni lokalitet postave Mjesnom odboru.

U spremnike se ne smije odlagati građevinski otpad, opasan otpad kao i otpad od orezivanja bilja. Spremnike se ne smije popunjavati preko ruba niti se otpad smije ostavljati izvan njih. Korisnicima se preporučuje da radi zauzimanja manjeg volumena, glomazni otpad, poput namještaja, prethodno rastave.

Ukoliko su termini zauzeti ili ne odgovaraju korisnicima, postoji i mogućnost besplatnog odlaganja (uz vlastiti odvoz) u Centralno reciklažno dvorište Mihačeva draga +385 91 227 5240 i Reciklažno dvorište Pehlin +385 91 226 0258, odnosno mobilno reciklažno dvorište (ukoliko se radi o manjim količinama otpada).

Više o navedenom dostupno je i na mrežnim stranicama KD Čistoća.