KD ČISTOĆA  d.o.o.

RIJEKA – DOLAC 14

PROGRAM GLOMAZNOG OTPADA

GRAD RIJEKA – 2019. godina

Grad

RIJEKA

DATUMI POSTAVE SPREMNIKA OD 5 m3 PO MJESECIMA

Ukupno

spremnika

I II   III IV V VI VII VIII IX X XI XII
M.O.

SVETI NIKOLA

2,

(2),

14,

(14)

 

11,  

11,

25,

25,

 

11,

11,

25,

25

8,

8,

23,

24

 

6,

6,

20,

20,

 

 

3,

3,

17,

(17),

18

8,(8),

22

12,

(12)

 

9,

9,

23,

23

 

(11)

21,

21,

30

30

 

4,

4,

18,

18

 

2

(2), 16,

(16)

     86
 
UKUPNO      86

Za rezervaciju termina molimo kontaktirati tajnicu MO na broj telefona 641-138 ili 641-568.

 

Veljača 2019.

 • 11. veljače – Crnčićeva 3
 • 11. veljače
 • 11. veljače
 • 11. veljače
 • 25. veljače
 • 25. veljače
 • 25. veljače
 • 25. veljače

Siječanj 2019.

 • 2. siječnja – G. Carabino 7
 • 2. siječnja – Kršinićeva 16
 • 2. siječnja – A. Kosića Rika 17
 • 14. siječnja – Zametska 21
 • 14. siječnja – Hegedušićeva 15
 • 14. siječnja –

Napomena: Svakog navedenog datuma postavljaju se dva spremnika osim datuma u zagradi kada se postavlja jedan spremnik. Spremnici se postavljaju do 14 sati, a odvoze sljedećeg radnog dana (do 14 sati). Spremnici postavljeni subotom, odvoze se u ponedjeljak.
Građani mogu najaviti željeni lokalitet postave Mjesnom odboru.

U spremnike se ne smije odlagati građevinski otpad, opasan otpad kao i otpad od orezivanja bilja. Spremnike se ne smije popunjavati preko ruba niti se otpad smije ostavljati izvan njih. Korisnicima se preporučuje da radi zauzimanja manjeg volumena, glomazni otpad, poput namještaja, prethodno rastave.

Ukoliko su termini zauzeti ili ne odgovaraju korisnicima, postoji i mogućnost besplatnog odlaganja (uz vlastiti odvoz) u Centralno reciklažno dvorište Mihačeva draga +385 91 227 5240 i Reciklažno dvorište Pehlin +385 91 226 0258, odnosno mobilno reciklažno dvorište (ukoliko se radi o manjim količinama otpada).

Više o navedenom dostupno je i na mrežnim stranicama KD Čistoća.