K.D. ČISTOĆA – PROGRAM ODVOZA GLOMAZNOG OTPADA ZA 2020. GODINU
MJESNI ODBOR TURNIĆ

DATUMI POSTAVE SPREMNIKA OD 5 m3 PO MJESECIMA

I

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII UK

(3)

(14)

(27)

11

(11)

25

(25)

10

(10)

24

(24)

7

(7)

21

(21)

5

(5)

18

(18)

9

(9)

23

(23)

(7)

(10)

21

(27)

10

(18)

15

(15)

29

(29)

5

(5)

20

(20)

10

(10)

24

(24)

7

(7)

22

(22)

65

Za rezervaciju termina molimo kontaktirati tajnicu MO na broj telefona 209-919 ili 209-918.

Veljača 2020.

 • 11.02. – A. Barca 6B
 • 11.02. – A. Kosića Rika 10A
 • 11.02. – Zvonimirova 50
 • 25.02. – Antuna Barca 3B
 • 25.02. – Meštrovićeva 38
 • 25.02. – Zvonimirova 54

Ožujak 2020.

 • 10.03.
 • 10.03.
 • 10.03.
 • 24.03.
 • 24.03.
 • 24.03.

Svakog navedenog datuma besplatno se postavljaju dva spremnika (osim datuma u zagradi kada se postavlja jedan spremnik). Spremnici se postavljaju od 07:00 do 13:30 sati, a odvoze sljedećeg radnog dana (do 14 sati). Spremnici postavljeni subotom, odvoze se u ponedjeljak. Građani mogu najaviti željeni lokalitet postave Mjesnom odboru.

U spremnike se ne smije odlagati građevinski otpad, opasan otpad kao i otpad od orezivanja bilja. Spremnike se ne smije popunjavati preko ruba niti se otpad smije ostavljati izvan njih. Korisnicima se preporučuje da radi zauzimanja manjeg volumena, glomazni otpad, poput namještaja, prethodno rastave.

Ukoliko su termini zauzeti ili ne odgovaraju korisnicima, postoji i mogućnost besplatnog odlaganja (uz vlastiti odvoz) u Centralno reciklažno dvorište Mihačeva draga +385 91 227 5240 i Reciklažno dvorište Pehlin +385 91 226 0258, odnosno mobilna reciklažna dvorišta (ukoliko se radi o manjim količinama otpada).

Više o navedenom dostupno je i na mrežnim stranicama KD Čistoća.

Skip to content