KD ČISTOĆA  d.o.o.

RIJEKA – DOLAC 14

PROGRAM GLOMAZNOG OTPADA

GRAD RIJEKA – 2018. godina

 LIST           20  LISTOVA:    23   

Grad

RIJEKA

DATUMI POSTAVE SPREMNIKA OD 5 m3 PO MJESECIMA

Ukupno

spremnika

Mjesno područje I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  

ZAMET

                         
MJESNI ODBORI

ZAMET

4,

17,

(17),

30,

30,

30

2,

2,

3,

14,

14,

(14)

 14,

14,

28,

28

29,

(29)

11,

(11), 20,

25,

27,

28

 

 

18,

18, 

19,

23,

(23),

25

6,

(6),

8

 

11,

25,

28

(1),

 17,

 (29)

12,

 

14,

 

(15)

 

 

9,

10,

24,

(24),

26,

29,

(29),

30,

(30)

6,

7,

(7),

21,

21,

23

5,

(5),

7,

19,

19,

21

112

                         
UKUPNO 112

Svakog navedenog datuma besplatno se postavljaju dva spremnika (osim datuma u zagradi kada se postavlja jedan spremnik). Spremnici se postavljaju do 14 sati, a odvoze sljedećeg radnog dana (do 14 sati). Spremnici postavljeni subotom, odvoze se u ponedjeljak.
Građani mogu najaviti željeni lokalitet postave Mjesnom odboru.

U spremnike se ne smije odlagati građevinski otpad, opasan otpad kao i otpad od orezivanja bilja. Spremnike se ne smije popunjavati preko ruba niti se otpad smije ostavljati izvan njih. Korisnicima se preporučuje da radi zauzimanja manjeg volumena, glomazni otpad, poput namještaja, prethodno rastave.

Ukoliko su termini zauzeti ili ne odgovaraju korisnicima, postoji i mogućnost besplatnog odlaganja (uz vlastiti odvoz) u Centralno reciklažno dvorište Mihačeva draga +385 91 227 5240 i Reciklažno dvorište Pehlin +385 91 226 0258, odnosno mobilna reciklažna dvorišta (ukoliko se radi o manjim količinama otpada).

Više o navedenom dostupno je i na mrežnim stranicama KD Čistoća.

Baje za ožujak 2018.

14.03.- Ivana Zavidića  36 – okretište autobusa
14.03. – Marijana Stepčića 1
14.03. – Braće Fućak 25 – kod kontejnera za kućni otpad
14.03. – Plitvička 16
28.03. – Ivana Zavidića 3
28.03. – Braće Fućak 14
28.03. – Ludvetov breg 16
29.03. – 
Zametska 59 – prilazni put uz zgradu
29.03. – Marijana Stepčića 11

Baje za travanj 2018.

11.04. – Vladivoja i Milivoja Lenca 20
20.04. – Mirka Jengića  kod kbr.  33A
27.04. – Obitelji Sušanj 7 -jugozapad prema školi