K.D. ČISTOĆA – PROGRAM ODVOZA GLOMAZNOG OTPADA ZA 2019. GODINU
MJESNI ODBOR ZAMET
DATUMI POSTAVE SPREMNIKA OD 5 m3 PO MJESECIMA
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII UK

4

18 (18)

29

29

29

1

1

13

13

1

(1)

13

13

26

27

29

10

(10)

15

24

(24)

26

(26)

13

17

17

21

(21)

21

5

(5)

7

10

23

24

(30)

12

(16)

(28)

(9)

11

11

7

9

23

23

25

28

(28)

29

(29)

5

6

(6)

18

20

(20)

3

(4)

4

17

18

18

112

Svakog navedenog datuma besplatno se postavljaju dva spremnika (osim datuma u zagradi kada se postavlja jedan spremnik). Spremnici se postavljaju od 07,00 do 13,30 sati, a odvoze sljedećeg radnog dana (do 14 sati). Spremnici postavljeni petkom, odvoze se u ponedjeljak.
Građani mogu najaviti željeni lokalitet postave Mjesnom odboru.
MO Zamet tel. 209-270.
Rezervirane lokacije postave spremnika navedene su na dnu ovog članka.

U spremnike se ne smije odlagati građevinski otpad, opasan otpad kao i otpad od orezivanja bilja. Spremnike se ne smije popunjavati preko ruba niti se otpad smije ostavljati izvan njih. Korisnicima se preporučuje da radi zauzimanja manjeg volumena, glomazni otpad, poput namještaja, prethodno rastave.

Ukoliko su termini zauzeti ili ne odgovaraju korisnicima, postoji i mogućnost besplatnog odlaganja (uz vlastiti odvoz) u Centralno reciklažno dvorište Mihačeva draga 091 227 5240 i Reciklažno dvorište Pehlin 091 226 0258, odnosno mobilna reciklažna dvorišta (ukoliko se radi o manjim količinama otpada).

Više o navedenom dostupno je i na mrežnim stranicama KD Čistoća.

 

Spremnici za studeni 2019. postavit će se na slijedećim lokacijama:
5.  studeni – B. Fucak 4
5.  studeni – Bože Vidasa 33
6.  studeni – Petra Jurčića 21
6.  studeni – Braće Cetina 15
6.  studeni – Ivana Lenca 14
18.studeni – Ivana Lenca 4
18.studeni – Marijana Stepčića 1
20.studeni – Vladivoja i Milivoja Lenca 2
20.studeni – Marijana Stepčića 18
20.studeni – Ivana Lenca 28

Spremnici za prosinac 2019. postavit će se na slijedećim lokacijama:
3.prosinac – Čavalsko 4A
3.prosinac – Vladivoja i Milivoja Lenca 21
4.prosinac – Braće Mohorić 1a
4.prosinac – Bože Vidasa 12
4.prosinac – Ivana Zavidića 36
17.prosinac – Ćirila Kosovela 9
17.prosinac – Berte Jardas 10
18.prosinac – Ludvetov breg 18
18.prosinac – Ludvetov breg 16
18.prosinac – Braće Bačić 16
18.prosinac – Zametskog korena 2