KD ČISTOĆA  d.o.o.

RIJEKA – DOLAC 14

PROGRAM GLOMAZNOG OTPADA

GRAD RIJEKA – 2017. godina

Grad

RIJEKA

DATUMI POSTAVE SPREMNIKA OD 5 m3 PO MJESECIMA

Ukupno

spremnika

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
M.O.

ZAMET

4, 18,

(18),

31,

31,

31

3,

3,

15,

15

(15)

1,(1), 15,

15,

29,

29

12, (12),

21,

26,

28,

29

19,

19, 20,

24,

(24),

26

7,(7),

9

 

5,

19,

22

(2),

16,

(30)

13,

15,

(16)

 

10,

11,

25,(25)

27,

30,(30),

31,(31)

7,

8,

8,

(8),

22,

22,

24

6,(6),

8,

20,

20,

22

      112
 
UKUPNO        112

Svakog navedenog datuma besplatno se postavljaju dva spremnika (osim datuma u zagradi kada se postavlja jedan spremnik). Spremnici se postavljaju do 14 sati, a odvoze sljedećeg radnog dana (do 14 sati). Spremnici postavljeni subotom, odvoze se u ponedjeljak.
Građani mogu najaviti željeni lokalitet postave Mjesnom odboru.

U spremnike se ne smije odlagati građevinski otpad, opasan otpad kao i otpad od orezivanja bilja. Spremnike se ne smije popunjavati preko ruba niti se otpad smije ostavljati izvan njih. Korisnicima se preporučuje da radi zauzimanja manjeg volumena, glomazni otpad, poput namještaja, prethodno rastave.

Ukoliko su termini zauzeti ili ne odgovaraju korisnicima, postoji i mogućnost besplatnog odlaganja (uz vlastiti odvoz) u Centralno reciklažno dvorište Mihačeva draga +385 91 227 5240 i Reciklažno dvorište Pehlin +385 91 226 0258, odnosno mobilna reciklažna dvorišta (ukoliko se radi o manjim količinama otpada).

Više o navedenom dostupno je i na mrežnim stranicama KD Čistoća.

 

Baje za listopad

10.10. – Mirka Jengića 25
10.10. – Braće Mohorić 4

11.10. – Ludvetov breg 34
11.10. – Petra Jurčića 6

25.10.  – Petra Jurčića 6
25.10.  – Becićeva 8

27.10.  – Braće Mohorić 2 – parkiralište
27.10.  – Ivana Lenca 10

30.10. –  Braće Cetina 2 – dvorište
30.10. –  Braće Cetina 8
30.10. – Mirka Jengića 35 (isporučena u rujnu)

31.10. – Ćirila Kosovela 9 kod trafo
31.10. – Primorska 1  – parkiralište
31.10. – Ludvetov breg 20

Baje za studeni

7.11. – Braće Fućak 5a
7.11. – Ante Pilepića 1
8.11. – Petra Jurčića 18
8.11. – Ante Pilepića 16
8.11. – Marijana Vičića 8
8.11. – Marijana Vičića 4