KD ČISTOĆA  d.o.o.

RIJEKA – DOLAC 14

PROGRAM GLOMAZNOG OTPADA

GRAD RIJEKA – 2018. godina

 LIST           20  LISTOVA:    23   

Grad

RIJEKA

DATUMI POSTAVE SPREMNIKA OD 5 m3 PO MJESECIMA

Ukupno

spremnika

Mjesno područje I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  

ZAMET

                         
MJESNI ODBORI

ZAMET

4,

17,

(17),

30,

30,

30

2,

2,

3,

14,

14,

(14)

 14,

14,

28,

28

29,

(29)

11,

(11), 20,

25,

27,

28

 

 

18,

18, 

19,

23,

(23),

25

6,

(6),

8

 

11,

25,

28

(1),

 17,

 (29)

12,

 

14,

 

(15)

 

 

9,

10,

24,

(24),

26,

29,

(29),

30,

(30)

6,

7,

(7),

21,

21,

23

5,

(5),

7,

19,

19,

21

112

                         
UKUPNO 112

Svakog navedenog datuma besplatno se postavljaju dva spremnika (osim datuma u zagradi kada se postavlja jedan spremnik). Spremnici se postavljaju do 14 sati, a odvoze sljedećeg radnog dana (do 14 sati). Spremnici postavljeni subotom, odvoze se u ponedjeljak.
Građani mogu najaviti željeni lokalitet postave Mjesnom odboru.

U spremnike se ne smije odlagati građevinski otpad, opasan otpad kao i otpad od orezivanja bilja. Spremnike se ne smije popunjavati preko ruba niti se otpad smije ostavljati izvan njih. Korisnicima se preporučuje da radi zauzimanja manjeg volumena, glomazni otpad, poput namještaja, prethodno rastave.

Ukoliko su termini zauzeti ili ne odgovaraju korisnicima, postoji i mogućnost besplatnog odlaganja (uz vlastiti odvoz) u Centralno reciklažno dvorište Mihačeva draga +385 91 227 5240 i Reciklažno dvorište Pehlin +385 91 226 0258, odnosno mobilna reciklažna dvorišta (ukoliko se radi o manjim količinama otpada).

Više o navedenom dostupno je i na mrežnim stranicama KD Čistoća.

 Baje za srpanj 2018.

11. srpnja – Bože Vidasa 23
11. srpnja – Braće Cetina 2
25. srpnja – Petra Jurčića 4
25. srpnja – Milutina Bataje 17
28. srpnja – Ludvetov breg 16
28. srpnja – Ludvetov breg 20

Baje za kolovoz 2018.

1. kolovoza – Ludvetov breg 5
17. kolovoza – Milana Udovića 4
17. kolovoza – Braće Bačić 25 – sa sjeverne strane na parkiralište
29. kolovoza – Marijana Stepčića 9 – kod trafo

Baje za rujan 2018.

12. rujna – Braće Mohorić 4 (parking)
14. rujna – Braće Mohorić 4
14. rujna – Petra Jurčića 15
15. rujna – Becićeva 8

Baje za listopad 2018.

 • 9. listopad – Trstenička 5
 • 9. listopad – Dolčić 2
  10. listopad – Braće Cetina 5A
  10. listopad – Becićeva 3
  24. listopad – Milutina Bataje 17
  24. listopad – Mirka Jengića 36
  24. listopad –
  26. listopad – Zametska 64
  26. listopad –
  29. listopad – Ludvetov breg 18
  29. listopad –
  29. listopad –
  30. listopad –
  30..listopad –
  30. listopad –