Gradsko vijeće je na 17. sjednici od 21. prosinca 2010. godine donijelo Odluku o izmjeni Odluke o porezima Grada Rijeke (SN PGŽ 52/10) prema kojoj se prirez porezu na dohodak plaća po stopi od 12%.
Odluka stupa na snagu 1. veljače 2011. godine.