Gradskom vijeću upućen je prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za pedagošku 2019./2020. godinu, prema kojem bi se osiguralo više mjesta za djecu u vrtićima drugih osnivača uz gradsko sufinanciranje.

Kako je na gradonačelnikovom kolegiju kazala pročelnica Odjela za odgoj i školstvo Sanda Sušanj, predloženi program donosi neke novosti u odnosu na protekle godine. Osim što je gradska ustanova Dječji vrtić Rijeka, zbog prilagodbe Državnom pedagoškom standardu, podijeljena u tri ustanove (Rijeka, More i Sušak), došlo je do povećanja broja mjesta u privatnim vrtićima u kojima boravak djece sufinancira Grad Rijeka – vrtić Žirafa otvorio je novu podružnicu „Svjetlost“ u Ulici Ante Mandića 50 s jednom jasličkom i jednom vrtićkom skupinom, dok će na Srdočima s radom započeti novi dječji vrtić „Planet mašte“.

„Roditelj-korisnik usluga dječjeg vrtića, sudjelovat će u punoj mjesečnoj cijeni redovitog 10-satnog programa iznosom od 720,00 kn, ili redovitog poludnevnog 6-satnog programa iznosom od 385,00 kuna, a Grad Rijeka uplaćivat će dječjim vrtićima ostatak iznosa do pune mjesečne cijene programa, određene temeljem praćenja mjesečnih izvješća, dostavljenih od strane dječjih vrtića za period od rujna 2018. godine do travnja 2019. godine. Dječji vrtići su uslijed povećanja troškova programske djelatnosti povećali ekonomsku cijenu dječjeg vrtića te će, sukladno tom povećanju, Grad Rijeka u sljedećoj proračunskoj godini planirati veća sredstva za tu namjenu kako bi se roditeljima zadržala ista cijena redovitog programa. Primjena novog načina sufinanciranja započet će 1. siječnja 2020. godine, a do tada će se redoviti program ranog i predškolskog odgoja sufinancirati istim iznosom po djetetu kao u prethodnoj pedagoškoj 2018./2019. godini“, rečeno je na kolegiju.

Dječji vrtići koji uz redoviti program, provode posebni, kraći ili alternativni program moći će ga dodatno naplatiti od roditelja-korisnika usluga.

Visina sufinanciranja po pojedinom privatnom vrtiću znat će se nakon raspisivanja javnog poziva

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2019./2020. godinu prvo mora potvrditi Gradsko vijeće, a na temelju te odluke bit će raspisan javni poziv za sufinanciranje na koji se javljaju privatni vrtići.

Ovim dokumentom predlaže se da gradonačelnik može tijekom pedagoške godine, u okviru proračunskih mogućnosti, donijeti zaključak o sufinanciranju proširenog kapaciteta dječjeg vrtića drugog osnivača u odnosu na njegov kapacitet prijavljen na javni poziv za Program, pod uvjetom da je prethodno uvršten u Plan mreže dječjih vrtića Grada Rijeke.

Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za pedagošku 2019./2020. godinu prošao je javno savjetovanje, tijekom koje su pristigle primjedbe troje građana. Iako se radi o konstruktivnim prijedlozima, kazala je pročelnica Sušanj, dostavljeni prijedlozi, primjedbe i mišljenja nisu mogli biti prihvaćeni jer se ili ne odnose na program koji je bio na savjetovanju ili se radi o programima koji se već provode u gradskim dječjim vrtićima. Kvalitetni i konstruktivni prijedlozi bit će uzeti u razmatranje.

U odnosu na Nacrt prijedloga programa koji je upućen na savjetovanje, u konačnom tekstu prijedloga upućenog Gradskom vijeću iznos predviđen za sufinanciranje privatnih vrtića povećan je s 7,1 na 8,3 milijuna kuna. Za rad gradskih predškolskih ustanova u gradskom proračunu osigurano je 86,6 milijuna kuna.

Uz pomoćnike u nastavi za djecu s poteškoćama u razvoju, Grad Rijeka će i u sljedećoj školskoj godini financirati rad jednog pomoćnika za rad s učenicima romske nacionalne manjine u Osnovnoj školi Škurinje, za što je u proračunu osigurano 80 tisuća kuna.

Nove odluke o parkiranju vozačima donose neznatne izmjene, uvedene različite cijene za cjelodnevno parkiranje na različitim parkiralištima

Zbog potrebe usklađivanja s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu, kojim je definirano da je parkiranje komunalna djelatnost samo ako se obavlja na javnim površinama, ali ne ako se njima gospodari tvrtka, makar ona bila u gradskom vlasništvu, gradonačelnik je donio niz odluka vezanih uz parkiranje, koje će se početi primjenjivati od 1. srpnja. Također, od tog datuma bi trebao početi vrijediti i novi cjenik usluge parkiranja Rijeka plusa, na koji je gradonačelnik danas dao prethodnu suglasnost.

Izražavajući konsterniranost činjenicom da su uvedeni različiti kriteriji ovisno o tome gospodari li parkiralištima i garažama Grad ili Rijeka plus, gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je rekao:
„Zakonom su izjednačene garaže kojima upravlja privatna tvrtka i tvrtka u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, jedino što gradovi i općine, kako imenuju nadzorne odbore i uprave društava u svom vlasništvu, na taj način mogu utjecati na politiku cijena parkiranja.“

Izmijenjen i niz odluka vezan uz parkiranje

Izmijenjen i niz odluka vezan uz parkiranje

Iako se većinom radi o tehničkom usklađivanju s odredbama novog zakona, prijedlozi odluka donose neke novosti. Tako će se uvesti nova zona parkiranja, odnosno parkiralište na Gomili iz parkirališta pod rampom postati otvoreno parkiralište bez vremenskog ograničenja parkiranja, s time da će cijena parkiranja ostati ista kao i do sada, odnosno 7 kn/h.

Uvedene su i različite cijene cjelodnevnih karata, koje se od sada određuju po zonama za razliku od važeće cijene cjelodnevne parkirne karte koju je moguće kupiti samo na određenim parkiralištima i utvrđena u jedinstvenom iznosu od 20 kuna. Naime, u 0.B. zoni, odnosno na Gomili, cijena cjelodnevne karte iznosit će 56 kuna, u I. zoni cjelodnevna karta će stajati 32 kune, dok će u II. zoni, odnosno u ulicama Milutina Barača i Petra Kobeka cjelodnevno parkiranje će stajati 24 kune. Tako će cjelodnevno parkiranje u Vodovodnoj ulici, koje je do sada stajalo 20,00 kuna, izmjenom cjenika će koštati 32 kune jer pripada I. zoni. Također, do sada se u ulici Milutina Barača i Petra Kobeka parkirna karta plaćala 20 kuna, a sada će se plaćati 24 kune (8 sati x 3 kune).

Što se tiče parkiranja autobusa, gradonačelnik je predložio Upravi Rijeka plusa da mogućnost zaustavljanja turističkih autobusa na Jelačićevom trgu produži s dva na tri sata, s time da će Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem u suradnji s Rijeka plusom pokušati pronaći neku drugu lokaciju za parkiranje autobusa, pa bi se u tom slučaju Jelačićev trg koristio samo za iskrcaj ili ukrcaj putnika u maksimalnom trajanju od pola sata.

Smanjen je broj rezerviranih parkirališnih mjesta za određene korisnike na Putničkoj obali sa dosadašnjih šest na jedno rezervirano parkirališno mjesto, s time da u cijelom gradu na javnim parkiralištima osigurano 39 mjesta za policiju, jedno za Ministarstvo obrane, po dva parkirališna mjesta po konzularnom uredu te po tri parkirališna mjesta za državna inspekcijska tijela. Ujedno su i povećane cijene rezerviranih parkirališnih mjesta za ove korisnike.

Prethodna suglasnost je dana i na cjenik premještanja nepropisno zaustavljenih vozila te donijeta odluka o visini troškova blokiranja ilegalno zaustavljenih vozila, no novi cjenik ne donosi i nove iznose kazni – premještanje vozila će i dalje stajati 500 kuna, dok će blokiranje i deblokiranje vozila koštati i dalje 650 kuna.

Turistički iznajmljivači dobivaju pravo na povlaštene karte za parkiranje

Gradonačelnik je dao prethodnu suglasnost Rijeka plusu na Odluku o broju mjesečnih parkiranih karti za pravne ili fizičke osobe koje obavljaju djelatnost iznajmljivanja sobe, apartmana ili kuće za odmor. Radi se o novini, koju je Turistička zajednica grada Rijeke predložila u ime Udruge privatnih iznajmljivača grada Rijeke. Njome je iznajmljivačima omogućena kupnja mjesečne parkirne karte po sobi, apartmanu ili kući za odmor, a ukoliko iznajmljuju kuću za odmor u kojoj ima više soba ili više apartmana, imaju pravo na kupnju mjesečne parkirne karte za svaku sobu, odnosno apartman, ali najviše tri mjesečne parkirne karte. Cijena mjesečne parkirne karte za iznajmljivače po vozilu će iznositi 350 kuna.

Uskoro će biti raspisan natječaj za organizatora prigodnoj sajma ispred Dvorane mladosti u povodu blagdana Vele Gospe.